Бойків Н. Д.

Динаміка продукції факторів ангіогенезу при ішемічому інсульті залежно від тяжкості перебігу захворювання


Про автора:

Бойків Н. Д.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

обстежено 59 пацієнтів з ішемічним інсультом на 1, 5 та 21 доби гострого періоду захворюван­ ня. Визначали такі чинники ангіогенезу в крові пацієнтів, як фактор росту ендотелію судин (VEGF), основний фактор росту фібробластів (FGFb). Виявлено залежність між динамікою продукції цих чинників та ступенем тяжкості захворювання.

Ключові слова:

ішемічний інсульт, фактори росту, ангіогенез

Список цитованої літератури:

  • близнюк д. В. сучасний погляд на проблему ішемічного інсульту / д. В. близнюк // галицький лікарський вісник. – 2007. – № 3. – с. 108 – 110.
  • Віничук с. М. нейропротекція в гострий період мозкового інсульту: аналіз причин неефективності нейропротекторів при клінічних випробуваннях / с. М. Віничук // український медичний часопис. – 2008. – № 3. – с. 4 – 11.
  • диагностика, лечение и профилактика мозговых инсультов / а. а. козелкин, В. и. дарий, л. а. Шевченко [и др.]. – запорожье : керамист, 2006. – 153 с.
  • калиниченко с. г. кора мозжечка / с. г. килиниченко, п. а. Мотавкин. – М.: наука, 2005. – 320 с.
  • куприянов В. В. образование, рост и развитие кровеносных сосудов / В. В. куприянов, В. а. Миронов. – М.: Медици­ на, 1993. – 218 с.
  • Beck H. Angiogenesis after cerebral ischemia / H. Beck, K. H. Plate // Acta Neuropathology. – 2009. – Vol. 117, № 5. – P. 481­496.
  • Broderick J. P. Ultra­early evolution of intracerebral hemorrhage / J. P. Broderick // Journal of Neurosurgery. – 1990. – Vol. 72, № 2. – P. 195­199.
  • Rapid induction of vascular endothelial growth factor gene expression after transient middle cerebral artery occlusion in rats / T. Hayashi, K. Abe, H. Suzuki [et al.] // Stroke. – 1997. – № 28. – P. 2039 – 2044.
  • VEGF and flt: expression time kinetics in rat brain infarct / Z. Kovаcs, K. Ikezaki, K. Samoto [et al.] // Stroke. – 1996. – Vol. 27, № 10. – P. 1865 – 1873.
  • VEGF enhances angiogenesis and promotes blood­brain barrier leakage in the ischemic brain / Z. G. Zhang, L. Zhang, Q. Jiang [et. al.] // Journal of Clinical Investigation. – 2000. – Vol. 106, № 7. – р. 829 – 838.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 106-109 сторінки, код УДК 616. 831­005. 1:616­036. 17:616. 16­007. 14.