Волинець К. В., Грушко В. В, Коноваленко С. О.

Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит C


Про автора:

Волинець К. В., Грушко В. В, Коноваленко С. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

проведене вивчення клініко­біохімічних показників ефективності препаратів урсодезоксихоле­ вої кислоти та адеметіоніну у 144 хворих на хронічний гепатит с без ознак цирозу. Виявлена суттєва різниця впливу гепатопротекторів на основі урсодезоксихолевої кислоти та гепатопротекторів на основі адеметіоні­ ну на лікувальний ефект у пацієнтів. подальше всестороннє дослідження позапечінкових уражень у хворих на хронічний вірусний гупатит с дозволить покращити якість їх життя та суттєво вдосконалити діагностику, профілактику і корекцію патоло­ гічних змін.

Ключові слова:

хронічний гепатит с, урсодезоксихолева кислота, адеметіонін

Список цитованої літератури:

  • Юрьев к. л. адеметионин при болезнях печени / к. л. Юрьев // доказательное досье. – київ : укр. мед. часопис, 2011. – т. 3(83). – с. 63–69.
  • Kieffer T. L. Telaprevir and pegylated interferon­alpha­2a inhibit wild­type and resistant genotype 1 hepatitis C virus replication in patients / T. L. Kieffer, C. Sarrazin, J. S. Miller [et al.] // Hepatology. – 2007. – Vol. 46. – P. 631­639.
  • Omata M. A large­scale, multicentre, double­blind trial of ursodeoxycholic acid in patients with chronic hepatitis C / M. Omata, H. Yoshida, J. Toyota [et al.] // Gut. – 2007. – Vol. 56. – P. 1747­1753.
  • Poupon R. Ursodeoxycholic acid in chronic hepatitis C / R. Poupon, L. Serfaty // Gut. – 2007. – Vol. 56. – P. 1652­1653.
  • Sarrazin C. SCH 503034, a novel hepatitis C virus protease inhibitor, plus pegylated interferon alpha­2b for genotype 1 nonre­ sponders / C. Sarrazin, R. Rouzier, F. Wagner // Gastroenterology. – 2007. – Vol. 132. – P. 1270­1278.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 114-117 сторінки, код УДК 616. 36­002. 14­036. 12­022. 7:578. 891]­085. 244