Павлов С. Б., Гончарова А. В., Кумечко М. В., Фролова Т. В.

Взаємозв’язки між рівнем інтерлейкінів та функціональною активністю тромбоцитів при моделюванні порушень кісткової тканини


Про автора:

Павлов С. Б., Гончарова А. В., Кумечко М. В., Фролова Т. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

у щурів з моделлю поєднаного впливу іммобілізаційного стресу і запалення на обмін кісткової тканини виявлено підвищення рівня Іл­4, підвищення швидкості агрегації та наявність взаємозв’язків між змістом Іл­ 4 і 6 і функціональною активністю тромбоцитів. підвищення швидкості агрегації виявлено при концентрації адФ 2,5 мкмоль / л, взаємозв’язки відзначалися між ступенем агрегації при концентрації індук­ тора 5 мкмоль / л і рівнем Іл­4 і швидкістю агрегації при цій концентрації індуктора і рівнем Іл­4, а також між часом досягнення максимальної швидкості агрегації при концентрації індуктора 10 мкмоль / л та рівнем Іл­6. Виявлені кореляції між параметрами агрегації тромбоцитів і рівнями інтерлейкінів є переважно негативни­ ми і досить сильними. зростання рівня імуномодулюючого цитокіну та лабільність функцій, забезпечуючих судинно­тромбоцитарний гемостаз є виявленням виснаження резервів адаптації організму у відповідь на вплив тривалого стресу і запалення.

Ключові слова:

кісткова тканина, цитокіни, агрегація тромбоцитів

Список цитованої літератури:

  • общие этические принципы экспериментов на животных: материалы I национального конгресса по биоэтике. – к.: нан украины, 2001. – 16 с.
  • Horstman L. L. Role of platelets in neuroinflammation: a wideangle perspective / L. L. Horstman, W. Jy, Y. S. Ahn [et al.] // Journal of Neuroinflammation. – 2010. – Vol. 7. – P. 10­17.
  • Lee Y. W. Gene expression profile in interleukin­4­stimulated human vascular endothelial cells / Y. W. Lee, S. Y. Eum, K. C. Chen [et al.] // Molecular Medicine. – 2004. ­Vol. 10, № 1­6. – P. 19­27.
  • Li C. Crosstalk between Platelets and the Immune System: Old Systems with New Discoveries [електронний ресурс] / C. Li, J. Li, Y. Li [et al.] // Advances in Hematology. – Vol. 2012. – Article ID 384685, 14 p. – режим доступу до журн.: Http://www. hindawi. com/journals/ah/2012/384685/.
  • Stokes K. Y. Platelets: a critical link between inflammation and microvascular dysfunction / K. Y. Stokes, D. N. Granger // J. Physiol. – 2012. – Vol. 590. 5. – P. 1023­1034.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 203-206 сторінки, код УДК 616. 71­007. 234­092. 9:616. 155. 2