Шпак І. В.

Фактори ризику захворювання грипом та виникнення акушерських і перинатальних ускладнень в епідсезоні 2009-2010 р. р.


Про автора:

Шпак І. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Обстежено 300 вагітних. Епігенетичним факторами ризику захворювання грипом та виникнен- ня акушерських і перинатальних ускладнень в епідсезоні 2009-2010 р. р. були: місце мешкання – централь- на зона Одеського регіону – 57,0 %; вік найвищої репродуктивної активності – 83,1 %; стан хроніостресу – 100 %; вагітність в епідсезоні по грипу – 77,0 %; неконтрольований прийом лiкарських препаратів – 62,6 %; тютюнопаління – 100 %; порушення харчування – 33,0 %; гіподинамія – 42,6 %. Визначення факторів захво- рювання ГРВІ і грипом та ризику розвитку акушерсько-перинатальних ускладнень слід проводити з позицій епігенетики та наявності поліморфізму генів ферменту ендотеліальної NO-синтази (еNOS 3 4b/4a), колагену COL2A1 (COL2A1 6846C/A), фібринолітичної активності РAI1 (РАІ-1 PLANH1 675 5G/4G), системи антиокси- дантного захисту – супероксиддисмутази (SOD1 7958 G/A), сумысна частота яких складає у 90,6 % – 100 %.

Ключові слова:

фактори ризику, грип А/H1N1 California 2009, акушерсько- перинатальні ускладнення

Список цитованої літератури:

  • Гостра респіраторноа вірусна інфекція у вагітних: епідеміологія, патогенез, особливості клінічного перебігу, сучасні методи діагностики і лікування / В. В. Лазоришинець, І. В. Шпак, В. В. Камінський [та ін.] // Здоровье женщины. – 2010. – № 3 (49). – 97-101.
  • Запорожан В. М. Сучані погляди на діагностику гестаційних ускладнень / В. М. Запорожан, В. П. Міщенко, І. В. Руден- ко // Збірник наукових праць Асоціації акушерів – гінекологів України. – К.: Інтермед, 2011. – С. 369-372.
  • Інфекції та вагітність: Практичний посібник / [Венцівський Б. М., Заболотна А. В., Зелінський О. О., Сенчук А. Я]. – ОКФА, Одеса, 2007. – 362 с.
  • Сидорова И. С. Фетоплацентарная недостаточность. Клинические аспекты / И. С. Сидорова, И. О. Макаров. – М.: «Знание – М», 2000. – 127 с.
  • Ситнікова В. О. Діагностика перинатального інфікування у вагітних з плацентарною дисфункцією / В. О. Ситнікова, Л. В. Чепрас, В. М. Резніченко // Збірник наукових праць Асоціації акушерів – гінекологів України. – К.: Інтермед, 2008. – С. 568-571.
  • Шехтман М. М. Острые респираторные заболевания у беременных / М. М. Шехтман, Л. А. Положенкова // Гинеколо- гия. – 2005. – Т. 7, № 2. – С. 34-37.
  • Maternal acute respiratory infectious diseases during pregnancy and birth outcomes / Banfiidy F., Acs N., Puho E. H., Czeizel A. E. // Eur. J. Epidemiol. – 2008. – Vol. 23, № 1. -P. 29-35.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 255-259 сторінки, код УДК 618. 3-06:616. 921. 5]-02 ”20”