Кльомін В. А., Бутук Д. В., Руденський В. Г.

Патогенетичні механізми розвитку імунологічної недостатності при рецидивуючому герпетичному стоматиті


Про автора:

Кльомін В. А., Бутук Д. В., Руденський В. Г.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

клінічним, цитогенетичним та імунологічним методами обстежено 180 пацієнтів з ргс. серед­ ній вік обстежених складав 27,5 років. діагноз підтверджували плр. Матеріали статистично оброблено з ви­ користанням пакету ліцензованих програм «MedStat» (2006). зі збільшенням важкості перебігу патологічного процесу (легка – середня – важка) у пацієнтів з ргс фор­ мується вторинна імунологічна недостатність, яка проявляється вірогідним збільшенням в т­лімфоцитах частоти аберацій хромосом (1,7 ± 0,14 – 1,9 ± 0,13 – 2,1 ± 0,14 %) та середнього числа асоціацій акроцентрич­ них хромосом (3,3 ± 0,11 – 4,1 ± 0,12 – 4,5 ± 0,12 один.). Знижується вміст IL-4, IL-12, INFa, INFγ і TNFa, клітин с фенотипами CD3+, CD4+, CD16+, CD25+, інтенсивність продукції яких залежить від активності IL­2. реєстру­ ється гноблення бластної трансформації т­лімфоцитів з Фга, т­хелперів з Мл та зі специфічним герпетич­ ним антигеном. IL­2 не виконує свої функції через низьку афінність своєї молекули та нездатність залучати до мітотичного циклу т­клітини пам’яті з 3 та більш асоціаціями аероцентричних хромосом.

Ключові слова:

рецидивуючий герпетичний стоматит, імунологічна недостатність, імунний та цитогене­ тичний статуси

Список цитованої літератури:

  • Влияние глюкагона на функцию иммунокомпетентных клеток / н. н. кеворков, а. с. павлюк, н. В. заречная [и др.] // иммунология. – 1990. – № 1. – с. 34­36.
  • иммуноцитогенетика / а. к. Фролов [и др.]. – М.: Медицина, 1993. – 238 с.
  • инфекционный мутагенез / н. и. ильинских, е. Ф. бочаров [и др.]. – новосибирск : изд­во «наука». – 1984. – 168 с.
  • Хромосомы человека (атлас) / а. Ф. захаров, В. а. бенюш, н. п. кулешов [и др.]. – М.: Медицина. – 1982. – 263 с.
  • Crystal structure of the conserved herpesvirus fusion regulator complex gH­gL / T. K. Chowdary, T. M. Cairns, D. Atanasin [et al.] // Nature Structural and Molecular Biology. – 2010. – DOI: 10. 1038 / nsmb. 1837.
  • C21orf91 Genotypes Correlate With Herpes Simplex Labialis (Cold Sore) Frequency: Description of Cold Sore Susceptibility Gene / J. D. Kriesel, B. B. Jones, N. Matsunami [et al.] // Journal of infections Diseases. – 2011. – Vol. 204 (№ 11). – 1654 DOI: 10. 193 / Infdis / Jir 633.
  • Hungerford D. Leukocytes cultured from smoll inoculla of whole blood and the preparation of metaphase chromosomes by treatment with hypotonic KLC / D. Hungerford // Stain. Technology. – 1965. – Vol. 40, № 6. – р. 333­338.
  • Kendall A. S. The structure of IL­2 bound to the three chains of the IL­2 recoptor and bow signaling occurs / A. S. Kendall // Medical Immunology. – 2006. – Vol. 5, № . 3. – P. 128­131.
  • Mancini G. Immunological guantitation of antigens by singe radial diffusion / G. Mancini, A. Carbonare, G. Heneman // Im­ munochemisrty. – 1965. – Vol. 2, № 4. – P. 235­235.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 364-368 сторінки, код УДК 616. 31­0227­036. 87­092­097