Матвієнко Н. М., Драган Л. П., Фріштак О. М.

СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ПЕЧІНЦІ ЦЬОГОЛІТОК РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (ONCORHYNCHUS MYKISS) ПРИ ІНФІКУВАННЯ ВІРУСОМ ІНФЕКЦІЙНОГО ПАНКРЕАТИЧНОГО НЕКРОЗУ


Про автора:

Матвієнко Н. М., Драган Л. П., Фріштак О. М.

Рубрика:

БІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Представлені результати вивчення біохімічних змін в організмі райдужної форелі під дією вірус- ної інфекції. Отримані результати свідчать про те, що дія вірусу інфекційного панкреатичного некрозу (IPNV) порушує рівновагу в прооксидантно – антиоксидантної системі гепатоцитів райдужної форелі, і проявля- ється інтенсифікацією процесів пероксидного окислення ліпідів, зниженням потужності антиоксидантного захисту, що дозволяє розглядати отримані результати, як одну з ланок в патогенезі захворювання.

Ключові слова:

райдужна форель, вірус інфекційного панкреатичного некрозу, система антиоксидант- ного захисту

Список цитованої літератури:

 • Владимиров Ю. А. Свободнорадикальное окисление липидов и физические свойства липидного слоя биологических мембран / Ю. А. Владимиров // Биофизика. – 1987. – Т. 32, Вып. 5. – С. 830-841.
 • Головина Н. А. Ихтиопатология / Н. А. Головина, О. Н. Бауер. – Москва: Мир, 2007. – 448 с.
 • Корабейникова С. Н. Модификация выделения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с ТБК / С. Н. Корабейникова // Лабораторное дело. – 1989. – № 7. – С. 8-9.
 • Королюк М. А. Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк Л. И. , Иванова, И. Г. Майорова [и др.] // Лаб. дело. – 1988. – № 1. – C. 16-19.
 • Левадная О. В. Соотношение между величинами активности ферментов антиоксидантной системы в различных тка- нях интактных крыс / О. В. Левадная, Г. В. Донченко, В. М. Валуцина [и др.] //Укр. биохим. журн. -1998. – Т. 70, № 6. – C. 53–58.
 • Стальная И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты. Современные методы в биохимии / И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили : Под ред. В. Н. Ореховича. – М. Медицина. – 1977. – 391 с.
 • Чевари С. Роль супероксиддисмутазы в окислительных процессах клетки и метод определения ее в биологических материалах / С. Чевари, И. Чаба, Й. Секей // Лабораторное дело. – 1985. – Вып. 11. – С. 678-681.
 • Escobar J. A. SOD and catalase inactivation by singlet oxygen and peroxyl radicals / J. A. Escobar, M. A. Rubio, E. A. Lissi // Free Radical Biol. Med. -1996. – Vol. 20, № 3. – P. 285-290.
 • Fridovich I. Superoxide radical and Superoxide dismutase / I. Fridovich // Ann. Rev. Biochem. – 1995. – Vol. 64. – P. 97-112.
 • Halliwell B. Free radicals, antioxidants and human disease: curiosity, cause, or consequence / B. Halliwell // Lancet. – 1994. – P. 721-724.
 • Winston G. W. Oxidant and antioxidant in aquatic animals / G. W. Winston // Comp. Biochem. Physiol. – 1991. – Vol. 100, № 1–2. – Р. 173–176.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 31-34 сторінки, код УДК 578:597. 2/5