Онул Н. М.

ПРОБЛЕМА ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО БЕЗПЛІДДЯ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ


Про автора:

Онул Н. М.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення України, його фертильності є однією з ключових проблем медико-соціального характеру, яка потенціюється масштабним антропогенним забрудненням довкілля. В результаті проведеного дослідження встановлено, що рівень чоловічого і жіночого безпліддя в про- мислових містах Дніпропетровської області в 1,1-5,5 разу перевищує загальнодержавний рівень і дані контрольного міста, що, разом з результатами кореляційного аналізу і оцінки ризику, свідчить про значну питому вагу екологічного чинника у формуванні і розвитку цієї патології. При цьому в промисловому місті за 5-річний період дослідження спостерігаються діаметрально протилежні зміни частоти чоловічого і жіночого безпліддя.

Ключові слова:

частота,поширеністьбезпліддя,промисловийрегіон,вплив,екологічнадетермінованість

Список цитованої літератури:

  • Авраменко Н. В. Аспекты репродуктивного здоровья населения Украины / Н. В. Авраменко, Д. Е. Барковский // Запо- рожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12, № 3. – С. 71-73.
  • Білецька Е. М. Важкі метали навколишнього середовища як фактор гіпофертильності чоловіків (огляд) / Е. М. Білецька, Н. М. Онул, Т. А. Головкова // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. – Т. 15, № 1. – С. 9-13.
  • Довідник з питань репродуктивного здоров’я / за заг. ред. Н. Г. Гойди. – К.: Вид-во Раєвського, 2004. – 128 с.
  • Медико-демографічна ситуація та організація медичної допомоги населенню у 2010 році: підсумки діяльності системи охорони здоров’я та реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкуренто- спроможна економіка, ефективна держава». – К.: МОЗ України, 2011. – 104 с.
  • Основні показники діяльності акушерсько-гінекологічної служби і стану здоров’я жіночого населення України: 1990- 2002 роки. – К.: МОЗ України, Центр медичної статистики, 2003.
  • Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин / [Сердюк А. М, Белицкая Э. Н., Паранько Н. М., Шматков Г. Г.]. – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 148 с.
  • Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2008 рік. – К., 2009. – 360 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 51-54 сторінки, код УДК 618. 177:616. 697:504. 054