Саргош О. Д.

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ НА ПРИКЛАДІ м. ПОЛТАВА


Про автора:

Саргош О. Д.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі проведений аналіз та дано гігієнічну оцінку харчування дітей в міських загальноосвітніх закладах м. Полтави. Вивчено фактичне харчування організованих колективів дітей в навчальних закладах міста. В результаті проведеного аналізу організації харчування школярів міських загальноосвітніх шкіл вста- новлено: охоплення гарячим харчуванням учнів 1-11 класів було найвищим в 2012-2013 навчальному році та становило 89 %; охоплення всіма видами харчування учнів 1-11 класів, зокрема гарячим харчуванням та бу- фетною продукцією, також було максимальним в 2012-2013 навчальному році та становило 98 %; охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів значно краще ніж учнів 5-11 класів; існуюча організація шкільного хар- чування потребує більш детального вивчення та коригування.

Ключові слова:

гігієнічна оцінка харчування, організація харчування, шкільне харчування

Список цитованої літератури:

 • Гозак С. В. Вплив чинників навчального процесу на показники здоров’я школярів / С. В. Гозак // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 3. – С. 17-20.Гойда Н. Г. Медико-соціальні аспекти дитячої інвалідності в Україні / Н. Г. Гойда, М. М. Коренєв, Л. Ф. Богмат [та ін.] // Український медичний часопис. Актуальні питання клінічної практики – 1999. – № 3(11), Т. V-VI. – С. 112 – 114.Доценко В. А. Эколого-гигиенические подходы к оценке риска факторов питания / В. А. Доценко, А. И. Петухов, Г. А. Дмитриева [и др.] // Гигиена и санитария. – 2005. – № 3. – С. 38-39.Доценко, В. А. Болезни избыточного и недостаточного питания / В. А. Доценко, JI. В. Мосийчук. – СПб., 2004. – С. 21-22.
 • Казак С. С. Сучасні аспекти дитячої та підліткової кардіології / С. С. Казак // Український медичний часопис. Актуальні питання клінічної практики. – 2003. – № 5 (37), Т. IX-X. – С. 41 – 44.
 • Конь И. Я. Питание детей дошкольного и школьного возраста: современные проблемы / И. Я. Конь, JI. Ю. Волкова // Сб. научных материалов первого международного форума по детскому и школьному питанию. – М., 2006. – С. 155.
 • Полька Н. С Гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності дітей у загальноосвітніх навчальних закладах / Н. С. Полька, С. В. Гозак // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2011. -Вип. 23. – С. 186-190.
 • Полька Н. С. До питання оцінки фізичного розвитку школярів за стандартами ВООЗ / Н. С. Полька, А. Г. Платонова // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 1. – С. 48-52
 • Полька Н. С. Гігієнічна оцінка організації харчування загальноосвітніх закладів у сучасних умовах / Н. С. Полька, М. П. Гуліч, В. М. Махнюк // Довкілля та здоров’я : Наук. журн. з пробл. мед. екології, гігієни, охорони здоров’я та екол. безпеки . – 2006. – Т. 38, № 3. – С. 62-66.
 • Полька Н. С. Фізіолого-гігієнічна оцінка фізичного та психічного здоров’я старшокласників інноваційного навчального закладу (семестрово-цикло-блочна система викладання) / Н. С. Полька, Н. В. Лебединец // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 2. – С. 38-42.
 • Слабкий Г. А. Здоровье 2020 – новая европейская политика и стратегия в интересах здоровья населения / Г. А. Слабкий, Г. Я. Пархоменко, Н. Ю. Астахова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 16-20.
 • Сухарев А. Г. Научные основы концепции улучшения здоровья детей и подростков / А. Г. Сухарев // Гигиена и санита- рия. – 2000. – № 3. – С. 16.
 • Таралло В. Л. стратегічні орієнтири розвитку здоров’я буковинців до 2020 року / В. Л. Таралло // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 338-339.
 • Ященко Ю. Б. Стратегія профілактики хвороб системи кровообігу у дітей та підлітків / Ященко Ю. Б., Ященко Л. В., Заболотна І. Е. // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 401-405.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 58-61 сторінки, код УДК 613. 22 (477. 54)