Гданський С. М., Лісничук Н. Є., Герасимюк І. Є.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИ- КАЦІЇ У ЩУРІВ ПІСЛЯ ПОЄДНАНОЇ ТРАВМИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ І СТЕГНА


Про автора:

Гданський С. М., Лісничук Н. Є., Герасимюк І. Є.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В експерименті на щурах вивчено особливості динаміки біохімічних показників крові у їх спів- ставленні з рівнем ендогенної інтоксикації за умов поєднаної травми грудної клітки і стегна. При цьому вста- новлено, що поєднана травма грудної клітки і нижніх кінцівок у щурів супроводжується значним зростанням рівня ендогенної інтоксикації уже в ранньому посттравматичному періоді. Підвищення функціонального на- вантаження на органи системи детоксикації за таких умов впливає на рівень біохімічних показників крові, що відображають функціональний стан її органів. Причому швидше і активніше реагує печінка, дещо по- вільніше, але триваліше спостерігаються відхилення зі сторони функції нирок. Встановлено також, що ви- значення рівня оксипроліну може стати одним із критеріїв оцінки резорбтивних процесів при травматичних ушкодженнях кісткової системи.

Ключові слова:

поєднана травма, ендогенна інтоксикація, печінка, нирки

Список цитованої літератури:

 • Барабанли Ш. Р. Применение фраксипарина в комплексной терапии эндогенной интоксикации в послеоперационном периоде у больных раком легких / Ш. Р. Барабанли, М. М. Коган, А. В. Яременко [и др.] // Боль, обезболивание и ин- тенсивная терапия. – 2001. – № 2 (Д). – С. 59 – 60.
 • Габриэлян Н. И. Определение содержания среднемолекулярных пептидов в крови / Н. И. Габриэлян, В. И. Липатова // Лаб. дело. – 1984. – №3. – С. 138 – 140.
 • Коробков О. А. Вплив пентоксифіліну на динаміку ферментативної активності сироватки крові шурів у раньому посткомпресійному періоді синдрому тривалого роздавлювання / О. А. Коробков, В. Д. Лук’янчук, К. М. Міщенко // Український журнал екстремальної медицини. – 2001. – № 3. – С. 74 – 78.
 • Костиков Ю. П. Анализ летальности в отделении политравмы многопрофильной больницы / Ю. П. Костиков, А. Э. Феськов, Г. Н. Гильборг // Проблеми військової охорони здоров’я. – Київ : Янтар, 2002. – С. 170 – 175.
 • Кочергаев О. В. Сочетанные повреждения груди / О. В. Кочергаев // Избранные вопросы хирургии и военно-поле- вой хирургии : Тезисы, научн. работ, посвященных 30-летию кафедры военно-полевой хирургии. – Саратов, 1995. – С. 105 – 106.
 • Лейдерман И. Н. Синдром полиорганной недостаточности (ПОН). Метаболические основы / И. Н. Лейдерман // Вест- ник интенсивной терапии. – 1999. – № 3. – С. 19–20.
 • Способ определения «средних молекул» / Николайчик В. В., Моин В. М., Кирковский В. В. [и др.] // Лаб. дело. – 1991. – № 10. – С. 13 – 18.
 • Тогайбаев А. А. Метод определения єндогенной интоксикации / А. А. Тогайбаев, А. В. Кургузкин, И. В. Рикун // Лаб. дело. – 1988. – № 9. – С. 22–24.
 • Травматическая болезнь / Под ред. И. И. Дерябина и О. С. Насонкина. – Л.: Медицина, 1987. – С. 548.
 • Ушаков С. А. Лечение пациентов с сочетанной травмой в условиях травматологической больницы / С. А. Ушаков, С. Ю. Лукин, А. В. Никольский // Вестник травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина. – 2010. – № 2. – С. 53 – 59.
 • Шейко В. Д. Перебіг травматичної хвороби при політравмі / В. Д. Шейко // Клінічна хірургія. – 1998. – № 9. – С. 70 – 73.
 • Шейко В. Д. Принципи лікування травматичної хвороби при політравмі / В. Д. Шейко // Клінічна хірургія. – 1998. – № 11. – С. 44 – 47.
 • Bone R. S. SIRS and CARS / R. S. Bone // Crit. Care Med. – 1996. – Vol. 7. – Р. 115–118.
 • Chest injuries: A review of 195 patients / G. Brotzu, R. Montisci, W. Pillai, S. Sanna // Acta Chir. Gynecol. – 1988. – Vol. 77, № 4. – P. 155 – 159.
 • Echel H. Die sonographie in der Notralldiagnostik des abdomes / H. Echel // Rontgenblatter. – 1980. – Bg. 33, № 5. – S. 244–249.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 88-91 сторінки, код УДК 577. 1+616-071+612. 118: 599. 32+617-001]- 092. 4