Дудченко М. О., Скрипнікова Т. П., Третяк Н. Г., Приходько Н. П., Дудченко М. А.

ОДНОЧАСНА ТЕРАПІЯ ДУОДЕНАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ ПОЄДНАННІ З ПАРОДОНТИТОМ


Про автора:

Дудченко М. О., Скрипнікова Т. П., Третяк Н. Г., Приходько Н. П., Дудченко М. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Встановлено, що в основі патогенеза пародонтиту і дуоденальної виразки лежить інфекційно- запальний процес, який виникає внаслідок активності Hр на фоні зниженого місцевого і загального імунітету при явищах гіпероксидації і порушення коагулюючи і антикоагулюючих властивостей крові. Кращою пато- генетичною лікувальною сумішшю в терапії виразки і пападонтозу є Віпромак, який дозволяє ефективно лікувати два захворювання у хворого і використовувати його для протирецидивної терапії.

Ключові слова:

пародонтит, дуоденальна виразка, Віпромак

Список цитованої літератури:

  • Болезни пародонта / [А. С. Григорьян, А. И. Гудянов, Н. А. Рабухина, О. А. Фролова]. – М.: МИА, 2004. – 287 с.
  • Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с.
  • Дегтярева И. И. Клиническая гастроэнтерология. – М.: МИА, 2004. – 616 с.
  • Дорофейчук В. Г. Определение активности лизоцима нефелометрическим методом / В. Г. Дорофейчук // Лаборатор- ное дело. – 1968. – № 1. – С. 28-30
  • Дудченко М. А. Язвенная болезнь / М. А. Дудченко. – Полтава :«Дивосвіт», 2000. – 208 с.
  • Заболевания пародонта / [под ред. Л. Ю. Ореховой]. – М.: ПолиМедиа Пресс, 2004. – 432 с.
  • Лабораторные методы клинического исследования / [под ред. Л. Ю. проф. Маргана Тюльчинского]. – Варшава : Поль- ское гос. мед. из-во, 1965. – 808 с.
  • Лапина Т. Л. Две цели лечения язвенной болезни – заживление язвы и эридикация Helycobacter pylori / Т. Л. Лапина // Рос. мед. вестник. – 2009. – Т. XIV, № 4. – С. 3-9.
  • Современные методы в биохимии / [под ред. В. Н. Ореховича]. – М.: «Медицина», 1977. – 390 с.
  • Стандарты (протоколы) диагностики и лечения больных с заболеваниями органов пищеварения [Справочное руко- водство для врачей]. – М., 1999. – 56 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 100-103 сторінки, код УДК 616. 342 – 002. 44+616. 314. 17 – 002] – 08