Ісаєва Г. С., Дурас І. Г., Панченко М. В.

АРТЕРІО-ВЕНОЗНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ СУДИН ОЧНОГО ДНА У ЖІНОК З ІНТАКТНИМИ КОРОНАР- НИМИ АРТЕРІЯМИ В ПЕРІОДІ ПЕРИМЕНОПАУЗИ


Про автора:

Ісаєва Г. С., Дурас І. Г., Панченко М. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи було вивчення зміни артеріо-венозного співвідношення у пацієнток в периме- нопаузі в залежності від рівня статевих гормонів. У дослідження було включено 27 пацієнток у стані пери- менопаузи з інтактними коронарними артеріями. Оцінку стану судин очного дна проводили на оптичному когерентному томографі Topcon 3D OCT-1000 Mark II (Японія). Співвідношення артерії і вени розраховували за допомогою програмного забезпечення TrueMap™. Усім обстеженим визначали в сироватці крові рівень фолікулостимулюючого гормону, естрадіолу і прогестерону. В залежності від рівнів естрадіолу і прогестеро- ну всі жінки були розподілені на групи у відповідності до 25 %, 50 % і 75 % квартилей. Рівні естрадіолу в групах склали: група 1 – 25,15 [15,50-30,85]; група 2 – 57,51 [46,19-87,33]; група 3 – 222,87 [158,37-311,9] пг/мл. Встановлено зростання артеріо-венозного співвідношення (АВС) з ростом рівня естрадіолу. В групі 1 меді- ана АВС була 0,75 [0,70-0,77]; в групі 2 – 0,79 [0,75-0,80] і в групі 3 – 0,83 [0,75-0,90] (р1-2 = 0,067; р2-3 = 0,047; р1-3 = 0,007). Таким чином, у пацієнток в перименопаузі зниження рівня ендогенного естрадіолу супроводжу- ється зниженням артеріо-венозного співвідношення судин сітківки.

Ключові слова:

жінки, клімактеричний період, перименопауза, артеріо-венозне співвідношення, мікроциркуляція

Список цитованої літератури:

 • Crandall C. J. Endogenous sex steroid levels and cardiovascular disease in relation to the menopause: a systematic review / C. J. Crandall, E. Barrett-Connor // Endocrinol. Metab. Clin. North Am. – 2013. – Vol. 42(2). P. 227-53. doi: 10.1016/j. ecl. 2013.02.003. Epub 2013 Apr 6. Review.
 • Ding J. Meta-Eye Study Group Retinal vascular caliber and the development of hypertension: a meta-analysis of individual participant data / J. Ding, K. L. Wai, K. McGeechan [et al.] // J. Hypertens. – 2014. – Vol. 32(2). – P. 207-215.
 • Klein R. Are retinal arteriolar abnormalities related to atherosclerosis? The Atherosclerosis Risk in Communities Study / R. Klein, A. R. Sharrett, B. E. Klein [et al.] // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. – 2000. – Vol. 20(6). – P. 1644-1650.
 • Liew G. Ten-year longitudinal changes in retinal microvascular lesions: the atherosclerosis risk in communities study / G. Liew, S. Campbell, R. Klein [et al.] // Ophthalmology. – 2011. – Vol. 118(8). – P. 1612-1618.
 • Matthews K. A. Menopause and risk factors for coronary heart disease / K. A. Matthews, E. Meilahn, L. H. Kuller [et al.] // N. Engl. J. Med. – 1989. – Vol. 321(10). P. 641–646.
 • Toker E. The influence of sex hormones on ocular blood flow in women / E. Toker, O. Yenice, I. Akpinar [et al.] // Acta Ophthalmol. Scand. – 2003. – Vol. 81(6). – P. 617-624.
 • Turner R. J. Eu-estrogenemia and retinal blood flow / R. J. Turner, I. J. Kerber // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2010. – Vol. 51(12). – P. 6901-6902.
 • Sharma K. Coronary Artery Disease in Women: A 2013 Update / K. Sharma // Global Heart. – 2013. – Vol. 8, № 2. – P. 105-112.
 • Wang L. Relationship between retinal arteriolar narrowing and myocardial perfusion: multi-ethnic study of atherosclerosis / L. Wang, T. Y. Wong, A. R. Sharrett [et al.] // Hypertension. – 2008. – Vol. 51(1). – Р. 119-126.
 • Wong T. Y. Retinal arteriolar narrowing and risk of coronary heart disease in men and women / T. Y. Wong, R. Klein, A. R. Sharrett [et al.] // The Atherosclerosis Risk in Communities Study. – 2002. – JAMA. – Vol. 6. – 287(9). – P. 1153-1159.
 • Yatsuya H. ARIC Study Investigators. Retinal microvascular abnormalities and risk of lacunar stroke: Atherosclerosis Risk in Communities Study / H. Yatsuya, A. R. Folsom, T. Y. Wong [et al.] // Stroke. – 2010. – Vol. 41(7). – Р. 1349-1355.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 121-125 сторінки, код УДК 617. 785 – 072. 1:618. 173 – 055. 2