Макаренко О. М., Рудик М. П., Позур В. В., Святецька В. М., Довгий Р. С.

ВИВЧЕННЯ ДІЇ ЗАСОБУ «КОРДІЦЕПС І ЛІНЧЖІ» НА КИСНЕ-ЗАЛЕЖНИЙ МЕТАБОЛІЗМ ПЕРИТОНЕ- АЛЬНИХ МАКРОФАГІВ МИШЕЙ І МОНОНУКЛЕАРІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ


Про автора:

Макаренко О. М., Рудик М. П., Позур В. В., Святецька В. М., Довгий Р. С.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Кордіцепс китайський та трутовик лакований є перспективними лікувальними грибами, окремі речовини яких можуть гальмувати розвиток пухлини і метастазування, зокрема і завдяки їхнім імуномодуля- торним властивостям. Відомо, що багато клітин організму здійснюють цитотоксичну дію завдяки продукції активних форм кисню, відповідно, стимуляція кисне-залежного метаболізму цих клітин може бути корисною для терапії ракових захворювань. Застосування 200 мкг/мл засобу викликало підвищення кисень-залеж- ного метаболізму мононуклеарів крові людини в 50 разів, в той час як у перитонеальних макрофагів мишей аналогічна доза засобу підвищувала кисне-залежний метаболізм у 18 разів у порівнянні з контролем. Най- ефективнішою для макрофагів мишей була доза 100 мкг/мл, застосування якої викликало підвищення кис- не-залежного метаболізму в 19 разів у порівнянні з контролем.

Ключові слова:

«Кордіцепс і Лінчжі», кисне-залежний метаболізм, перитонеальні макрофаги, монону- клеари крові.

Список цитованої літератури:

 • Імунологія / Вершигора А. Ю. [і співавт.] – К.: Вища шк., 2005. – 599 с.
 • Иммунологические методы / Под ред. Г. Ф. Фримеля; пер. с нем. – М.: Медицина. – 1987. – 472 с.
 • Перевозникова Н. И. Роль БАД на основе эффективных травяных формул (из истории тибетской медицины) / Н. И. Перевозникова, Е. М. Крепс, Л. Н. Шерстюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – № 1. – С. 175 – 178.
 • Статистический анализ медицинских данных / О. Ю. Реброва. – Москва : МедиаСфера. – 2002. – 312 с.
 • Forman H. J. Signaling by the respiratory burst in macrophages / H. J. Forman, M. Torres // IUBMB Life. – 2001. – № 51 (6). – P. 365 – 371.
 • Freeman R. Technique for the performance of the nitro-blue tetrazolium (NBT) test / R. Freeman, B. King // J. Clin. Pathol. – 1972. – Vol. 25 (10). – P. 912 – 914.
 • Iles K. E. Macrophage signaling and respiratory burst / K. E. Iles, H. J. Forman // Immunol. Res. – 2002. – № 26 (1-3). – P. 95 – 105.
 • Lin Z. B. Progress of studies on the antitumor activity and immunomodulating effect of Ganoderma / Z. B. Lin // J. Peking. Univ. (Health Sci). – 2002. – Vol. 34. – P. 493 – 498.
 • Moilanen E. Nitric oxide in inflammation and immune response / E. Moilanen, H. Vapaatalo // Ann. Med. – 1995. – № 27 (3). – P. 359 – 367.
 • Tan B. H. Macrophages acquire neutrophil granules for antimicrobal activity against intracellular pathogens / B. H. Tan, C. Meincen, M. Bastian [et al.] // J. Immunol. – 2006. – № 177. – P. 1864 – 1871.
 • Yoshida J. Antitumor activity of an extract of Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. against murine tumor cell lines / J. Yoshida, S. Takamura, N. Yamaguchi [et al.] // Jpn. J. Exp. Med. – 1989. – Vol. 59(4). – P. 157–161.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 154-157 сторінки, код УДК 612. 017. 582. 284.