Січінава Р. М., Паламар Б. І., Іванько О. М., Якимець В. В.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДИНАМІКИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗС УКРАЇНИ


Про автора:

Січінава Р. М., Паламар Б. І., Іванько О. М., Якимець В. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті висвітлені проблемні питання захворюваності ендокринної патології, зростання якої відмічається в останні роки серед військовослужбовців ЗС України. В структурі ендокринної захворюваності серед військовослужбовців ЗС України переважають патологія щитоподібної залози та цукровий діабет. Най- вищий показник загальної захворюваності за IV класом хвороб за період 2001-2013 рр. реєструвався серед осіб офіцерського складу (2,14 %0), найнижчий – серед військовослужбовців строкової служби (1,93 %0).

Ключові слова:

захворюваність, ендокринна патологія, щитоподібна залоза, військовослужбовці

Список цитованої літератури:

 • Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. Національна доповідь України – К.: КІМ, 2011. – 356 с.
 • Заболевания щитовидной железы / Е. А. Валдина – С. Пб., 2006. – 264 с.
 • Кравченко В. І. Дослідження дефіциту йоду в Чернігівській області та шляхи запровадження масової йодної профілактики / В. І. Кравченко, О. І. Осадцев, В. В. Марков // Ендокринологія. – 2011. – Т. 16, № 1. – С. 40-48.
 • Митник З. М. Стан ендокринологічної служби України в 2007 р. / З. М. Митник, Д. М. П. анова, З. Г. Крушинська [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2008. – № 3(15). – С. 8-15.
 • Національний канцер-реєстр України / З. П. Федоренко, А. Н. Міщенко, Л. О. Гулак [та ін.]. – К., 1998. – 117 с.
 • Паньків В. І. Поширеність патології щитоподібної залози в йододефіцитних районах Західної України / В. І. Паньків // Ендокринологія. – 2006. – № 1. – C. 134-138.
 • Присяжнюк А. Є. Ризик раку у групах населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / А. Є. При- сяжнюк // Довкілля та здоров’я. –2013. – № 3 (66). – С. 34-41.
 • Рак в Україні, 2004-2005. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Є. Л. Горох [та ін.] // Бюлетень національного канцер-реєстру України. – К., 2006. -№ 7. – 96 с.
 • Рак в Україні, 2005-2006. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Є. Л. Горох [та ін.] // Бюлетень національного канцер-реєстру України. – К., 2007. – № 87. – 96 с.
 • Тепла О. В. Аналіз впливу дозової компоненти зовнішнього опромінення на потерпілих унаслідок катастрофи на ЧАЕС, які захворіли на рак щитоподібної залози йоду / О. В. Тепла, О. М. Коваленко // Український радіологічний журнал – 2006. – № 14. – С. 185-189.
 • Тронько Н. Д. Рак щитовидной железы у детей / Н. Д. Тронько. – Чернобыльинтеринформ, 1997. – 199 с.
 • Тронько М. Д. Наукові аспекти вирішення проблеми йододефіціту у населення України / М. Д. Тронько, М. О. Полум- брик, В. І. Кравченко, Я. Г. Бальон // Ендокринологія. – 2011. – Т. 16, № 2. – С. 189-199.
 • Фадеев В. В. Патогенетическая терапия эутиреоидного зоба / В. В. Фадеев // Consilium medicum. – 2002. – № 10. – С. 516-520.
 • Фадєєв В. В. Вузлові утворення щитоподібної залози: міжнародні алгоритми та вітчизняна клінічна практика / В. В. Фадєєв // Променева діагностика, променева терапія. – 2002. – № 4. – C. 7–12.
 • Шилин Д. Е. Узловая патология щитовидной железы / Д. Е. Шилин // Проблемы эндокринологии. – 2001. – Т. 47, № 5. – С. 28 – 34.
 • Эндокринная хирургия / Под ред. И. И. Дедова, Н. С. Кузнецова, Г. А. Мельниченко. – М.: Литтера, 2011. – 352 с.
 • Minato K. Influence of iodine-deficiency on thyroid hormones homeostasis in rats / K. Minato, H. Nagao, T. Imazu, K. Taka- hashi // Biol. Pharm. Bull. – 2012. – Vol. 35, № 7. – P. 1166-1170.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 192-195 сторінки, код УДК 616. 43-036. 22-057. 36 (477)