Сухомлин Т. А., Нетюхайло Л. Г., Ніколенко Д. Є.

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ЩУРІВ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРЕПАРАТОМ «ЛІПІН»


Про автора:

Сухомлин Т. А., Нетюхайло Л. Г., Ніколенко Д. Є.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведені результати впливу препарату «Ліпін» на морфологічні зміни в легенях щурів на моделі експериментальної опікової хвороби. В умовах опікової хвороби спостерігається стаз та садж ери- троцитів в гемомікросудинах, розвиток периваскулярного набряку, потовщення стінки бронхіол за рахунок запальної інфільтрації, ателектази альвеол. Показана властивість Ліпіну зменшувати пошкоджувальну дію опікової хвороби на легені щурів.

Ключові слова:

опікова хвороба, легені, ліпін

Список цитованої літератури:

  • Довганский А. П. Материалы к патогенезу ожоговой болезни : автореф. дис. доктора мед. наук : спец. 14765 «Патоло- гическая физиология» / А. П. Довганский. – Кишинев,1971. – 32 с.
  • Клименко М. О. Опікова хвороба (патогенез і лікування) / М. О. Клименко, Л. Г. Нетюхайло. – Полтава, 2009. – 118 с.
  • Небесна З. М. Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру в стадії токсемії опікової хвороби / З. М. Небесна, К. С. Волков // Український морфологічний альманах. – 2011. – Том 9, №3. – С. 191-192.
  • Hетюхайло Л. Г. Механізми опікової хвороби та обґрунтування застосування препарату «Кріохор» для її лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.03.04 «Патологічна фізіологія» / Л. Г. Нетюхай- ло. – Харків, 2007. – 34 c.
  • Очеретнюк А. О. Гістологічні зміни в легенях щурів протягом 7 діб після опіку шкіри ІІІ-А ступеня, площею 21-23 % поверхні тіла та їх корекція ізотонічним розчином / А. О. Очеретнюк // Вісник морфології. – 2012. – Т. 18, № 2. – С. 237- 241.
  • Саркисов Д. С. Микроскопическая техника / Д. С. Саркисов, Ю. Л. Перова. – М.: Медицина, 1996. – 362 с.
  • Boehm J. Putative role of TNF-alpha, interleukin-8 and ICAM-1 as indicators of an early inflammatory reaction after burn: a morphological and immunohistochemical study of lung tissue of fire victims / J. Boehm, K. Fischer, M. Bohnert // J Clin Pathol. – 2010. – Vol. 63, №11. – Р. 967-71.
  • Ligen L. Morphologic changes and prognosis of the respiratory tract epithelium in inhalation injury and their relationship with clinical manifestations / L. Ligen, Y. Hongming, L. Feng, S. Chuanan // Surgery. – 2012. – Vol. 151, №2. – Р. 206-12.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 196-199 сторінки, код УДК 615. 015:615. 05;616. 24