Токарчук Н. І., Чигір І. В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ БІЛКОВОГО І ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ ІЗ БІЛКОВО-ЕНЕРГЕТИЧНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ТЛІ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ


Про автора:

Токарчук Н. І., Чигір І. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведені результати клінічного дослідження можливостей використання препарату «Агвантар» в якості метаболічної терапії білково-енергетичної недостатності у дітей першого року життя, яка виникла на тлі перинатальних уражень центральної нервової системи. На тлі застосування препарату «Агвантар» відбулося достовірне підвищення показників білкового та ліпідного (р < 0,05). Крім того, включення лікарського препарату «Агвантар» у лікувальний комплекс сприяло зменшенню клінічних проявів білко-енергетичної недостатності у дітей першого року життя на тлі перинатальних уражень центральної нервової системи.

Ключові слова:

діти, білково-енергетична недостатність, Агвантар

Список цитованої літератури:

  • Семененко С. И. L-карнитин:опыт и перспективы применения в педиатрии / С. И. Семененко // Biomedical and bioso- cial anthropology. – 2013. – № 20. – С. 193-198.
  • Bai Y. Y. L-Carnitine and cardiovascular disease: from basic science to clinical application / Y. Y. Bai // Cardiology. – 2009. – Vol. 114(1S). – P. 128-132.
  • Jahoor F. Protein metabolism in severe childhood malnutrition / F. Jahoor, A. Badaloo, M. Reid [et al.] // Ann. Trop. Paediatr. – 2008. – Vol. 28 (2). – Р. 87–101.
  • Lyons J. Cysteine metabolism and whole blood glutathione synthesis in septic pediatric patients / J. Lyons, A. Rauh-Pfeiffer, Y. Ming-Yu [et al.] // Crit. Care. Med. – 2001. – Vol. 29. – Р. 870.
  • Role of carnitine in disease / Judith L. Flanagan, Peter A. Simmons, Joseph Vehige [et al.] // Nutrition & Metabolism. – 2010. – Vol. 10. 1186/1743-7075-7-30.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 208-211 сторінки, код УДК 615. 27:616-008. 83:612. 397:612. 398:616. 831-053. 3