Собко О. В., Олійник І. Ю., Ушенко О. Г.

СТОКС-ПОЛЯРИМЕТРИЧНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗРІЗІВ ПАРАОРБІТАЛЬНОЇ КЛІТКОВИНИ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ


Про автора:

Собко О. В., Олійник І. Ю., Ушенко О. Г.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Враховуючи важливість розробки основ перинатальної анатомії та можливості сучасних методів дослідження, інформаційних технологій в медицині нами вперше запропоновано метод стокс- поляриметричного статистичного аналізу мікроскопічних зображень гістологічних зрізів параорбітальної клітковини плодів 5-10 місяців внутрішньоутробного розвитку. Встановлено основні взаємозв’язки між змі- нами набору статистичних моментів 1-го – 4-го порядків, які характеризують координатні розподіли орі- єнтаційного параметру та особливостями часової просторової структуризації речовини тканин очної ямки плода різного періоду розвитку. Для параорбітальної клітковини найбільш чутливими виявилися статистичні моменти 2-го – 4-го порядків.

Ключові слова:

плід, параорбітальна клітковина, очна ямка, стокс-поляриметр, орієнтаційний пара- метр, вектор Стокса, статистичний момент

Список цитованої літератури:

  • Ахтемійчук Ю. Т. Перинатальна анатомія як напрям наукових досліджень / Ю. Т. Ахтемійчук // Анатомо-хірургічні аспек- ти дитячої гастроентерології: 2-й Наук. симпоз. (Чернівці, 20-21 травня 2010 р.): матер. симпозіуму. – Чернівці, 2010. – С. 5-7.
  • Олійник І. Ю. Обґрунтування лазерного поляриметричного дослідження біологічних тканин у пренатальному онтогенезі очноямкової ділянки людини / І. Ю. Олійник, О. В. Собко // Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини ХХІ ст.: Міжнар. наук. -практ. конф. (Одеса, 1-2 березня 2013): матеріали конф. – Одеса: ГО “Південна фундація ме- дицини”, 2013. – С. 89-94.
  • Собко О. В. Про актуальність лазерного поляриметричного дослідження біологічних тканин структур очноямкової ділянки у пренатальному онтогенезі людини / О. В. Собко // Хист: Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – Чернівці : Медуніверситет, 2013. – Вип. 15. – С. 210.
  • Polarization visualization and selection of biotissue image two-layer scattering medium / O. V. Angelsky, A. G. Ushenko, D. N. Burcovets, Yu. A. Ushenko // J. Biomed. Opt. – 2005. – Vol. 10, № 1. – P. 014010.
  • Polarization speckle-reconstruction of biological tissues architectonics: Part 1. Polarization correlometry of birefringence architectonics: singular approach / A. O. Angelskaya, Yu. A. Ushenko, Ye. Ushenko [et al.] // Proc. SPIE. – 2007. – Vol. 6635. – P. 66350KP.
  • Polarization phase reconstruction of biological tissue architectonics: Part 3. Polarizing-correlative processing of images of statistical objects in the problem of visualization and topology reconstruction of their phase heterogeneity / A. O. Angelskaya, G. Ushenko, Yu. A. Ushenko [et al.] // Proc. SPIE. – 2007. – Vol. 6635. – P. 66350MP.
  • Polarization phase reconstruction of biological tissue architectonics: Part 4. Coherent introscopy of phase-inhomogeneous surface and layers / A. O. Angelskaya, A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko [et al.] // Proc. SPIE. – May 08, 2007. – Vol. 6635. – Р. 66350N.
  • Ushenko A. G. Polarization introscopy of phase-inhomogeneous layers / A. G. Ushenko / Proc SPIE. – 2002. – Vol. 4900. – P. 1323-1326.
  • Ushenko Yu. A. Statistical structure of polarization-inhomogeneous images of biotissues with different morphological structures / Yu. A. Ushenko // Ukr. J. Phys. Opt. – 2005. – Vol. 6, № 2. – P. 63-70.
  • Ushenko A. G. Laser polarimetry of polarization-phase statistical moments of the objects field of optically anisotropic scattering layers/ A. G. Ushenko // Опт. и спектр. – 2001. – Т. 91, № 2. – С. 313-317.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 229-234 сторінки, код УДК 616-053. 15-018:[535. 361:535. 51]