Пономаренко С. В., Воронкіна І. А., Осолодченко Т. П., Порт О. В., Пірцхалава Т. В.

ЗДАТНІСТЬ ДО БІОПЛІВКОУТВОРЕННЯ ІЗОЛЯТІВ S. AUREUS, ВИДІЛЕННИХ З РІЗНИХ ЕКОНІШ


Про автора:

Пономаренко С. В., Воронкіна І. А., Осолодченко Т. П., Порт О. В., Пірцхалава Т. В.

Рубрика:

МІКРОБІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В результаті вивчення циркулюючих штамів Staphylococcus aureus, вилучених в багатопрофіль- ному стаціонарі, було визначено їх здатність до формування біоплівки, яку вивчали за величиною оптичної густини біоплівки. Наші дослідження показали, що серед виділених штамів з високою здатністю до біоплів- коутворення достовірно переважають штами, ізольовані з об’єктів зовнішнього середовища, які у 1,9 рази перевищували аналогічний показник штамів, виділених з клінічного матеріалу від пацієнтів, і в 1,7 рази – штамів, виділених від медперсоналу. Середній показник оптичної щільності S. aureus, вилучених з об’єктів зовнішнього середовища склав 0,231.

Ключові слова:

Staphylococcus aureus, циркулюючі штами, біоплівкоутворення

Список цитованої літератури:

 • Афиногенова Л. Г. Микробные биоплёнки ран: состояние вопроса / А. Г. Афиногенова, Е. Н. Даровская // Тавматология и ортопедия России. – 2011. – № 3. – С. 119-125.
 • Бухарин О. В. Влияние антистафилококкового антибиотика батумина на биоплёнкообразование микроорганизмов/ О. В. Бухарин, Л. Н. Чуркина, Н. Б. Перунова // Журнал микрбиологии эпидемиологии и иммунологии. – 2012. – № 2. – С. 8-12.
 • Бухарин О. В. Действие батумина на биоплёнки Klebsiella pneumoniae / О. В Бухарин, Л. Н. Чуркина, Н. Б. Перунова, Е. В. Иванова // Матеріали XIII з’їзду товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського. – Ялта, 2013. – С. 226.
 • Воробєй Є. С. Вплив лікувальних препаратів бактеріофагів на біоплівки Staphylococcus аureus / Є. С. Воробєй, О. С. Воронкова, А. І. Вініков, С. М. Коваленко, Г. П. Шматко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, том 3 (109). – С. 223-229.
 • Гостев В. В. Бактериальные биопленки и инфекции / В. В. Гостев, С. В. Сидоренко // Журнал инфектологии. – 2010. – № 2. – С. – 4-15.
 • Лямин А. В. Методы выявления биопленок в медицине / А. В. Лямин, Е. А. Боткин, А. В. Жестков // Клин. микробиол. антимикроб. химиотер. – 2012. – Т. 1, № 1. – С. 17-22.
 • Маянский А. Н. Стафилококковые биоплёнки: структура, регуляция, отторжение / А. Н. Маянский, И. В. Чеботарь // Журн. микробиол. – 2011. – №1. – С. 101-108.
 • Маянский А. Н. Стафилококковые биоплёнки: структура, регуляция, отторжение / А. Н. Маянский, И. В. Чеботарь // Журн. микробиол. – 2011. – №1. – С. 101-108.
 • Мґясоєдов В. В. Оцінка ефективності впливу низько інтенсивного ультразвукового випромінювання на сформовані біоплівки та попередження формування біоплівок E. coliта S. аureus/ В. В. Мґясоєдов, М. М Мішина, В. Б. Давиден- ко // Епідеміологічні дослідження в клінічній медицині: досягнення та ерспективи: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції. – Харків, 2013. – С. 175.
 • Пономаренко С. В. Микробиологические аспекты стафилококковой инфекции на современном этапе (обзор литера- туры) / С. В. Пономаренко // Анали Мечниківського інституту. – 2013. – № 3. – С. 13-17.
 • Пономаренко С. В. Адгезивні властивості штамів Staphylococcusaureusвиділених з різних єконіш / С. В. Пономарен- ко, Т. П. Осолодченко, Е. В. Порт, Е. В. Менкус // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, том 3 (109). – С. 230-232.
 • Приказ МЗ СССР «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно–профилактических учреждений» №535 от 22 апреля 1985. Режим доступу: К http://jurbase. ru/postr/docum1140/part5. htm.
 • Рижкова Т. А. Вплив умов культивування на біоплівкоутворення Staphylococcus аureus [Текст] / Т. А. Рижкова, С. В. Калініченко, О. О. Кротких, Л. А. Ждамарова, О. А. Шикова // Матеріали XIII з’їзду товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського. – Ялта, 2013. – С. 319.
 • Романова Ю. М. Способность к формированию биоплёнок в искуственных системах различных штаммов Salmonellatyphymurium/ Ю. М. Романова, Н. В. Алексеева, Т. А. Смирнова [и др.] // Журн. микробиолог. – 2006. – № 4. – С. 38-42.
 • Хренов П. А. Обзор методов борьбы с микробными биоплёнками при воспалительных заболеваниях / П. А. Хренов, Т. В. Честнова // Вестник новых медицинских технлогий. – 2013. – № 1. – С. 24-26.
 • Aparna M. S. Biofilms: microbes and disease / M. S. Aparna, M. S. S. Yadav // Braz. J. Infect. Dis. – 2008. – № 12 (6). – P. 526-530.
 • Hall-Stoodley L. Evolving concepts in biofilm infections / L. Hall-Stoodley, P. Stoodley // Cell Microbiol. –2009. – Vol. 11, № 7. – P. 1034–1043.
 • Mathur T. Detection of biofilm formacion among the clinical isolates of Staphylocodcci: an evolution of three different screen- ing metodos / T. Mathur, S. Singhal, S Khan [et al.] // Indian Journal of Medical Microbiology. – 2006. – Vol 24, № 1. – P. 25-29.
 • Pintucci J. P. Biofilms and infections of the upper respiratory tract / J. P. Pintucci, S. Corno, M. Carotta // Eur. Rev. Med. Phar- macol. Sci. – 2010. – Vol. 14. – P. 83-90.
 • Wolcott R. D. Chronic wounds and the medical biofilm paradigm / R. D. Wolcott [et al.] // J. Wound Care. –2010. – Vol. 19, № 2. – P. 45–50.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 245-248 сторінки, код УДК 616. 002:576. 851. 2:579. 2