Долинко Н. П.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЯЄЧОК В УМОВАХ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА КОРЕКЦІЇ ЕКСТРАКТОМ З ЛИСТЯ ГІНКГО БІЛОБИ


Про автора:

Долинко Н. П.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Визначено вплив екстракту з листя Гінкго білоби на гістологічні та ультраструктурні зміни в яєчках алкоголізованих щурів. Отримані експерементальні дані свідчать про позитивний результат корекції сперматогенезу названим лікарським препаратом, котрий стимулює відновні процеси не тільки у звивистих сім’яних канальцях, але й в інтерстиційних ендокриноцитах та компонентах гематотестикулярного бар’єру. Незважаючи на позитивну динаміку досліджуваних показників повної нормалізації ультраструктур яєчок у названі терміни не спостерігається.

Ключові слова:

алкогольна інтоксикація, відновні процеси, Гінкго білоба

Список цитованої літератури:

  • Бондаренко О. Вплив N-стероїлетаноламіну та хронічної алкоголізації на поведінку щурів у тесті «Відкрите поле» / О. Бондаренко, Н. Гула, М. Макарчук // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – В. 62. – С. 285-293.
  • Гладкова А. И. Андрологические проявления стреса / А. И. Гладкова. –Харьков, 2013. – 267 с.
  • Дереча Л. М. Склад фосфоліпідів клітин крові, печінки та головного мозку тварин при тривалій дії етанолу / Л. М. Де- реча // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія, 2007. – Вип. 5, № 768. – С. 25-28.
  • Пастухова В. А. Вплив Гінкго білоби на ультраструктуру яєчок щурів при дії експерементальної гіпертермії / В. А. Па- стухова // Галицький лікарський вісник. – 2010. – №2, Е. 17, частина 2. – С. 80-82.
  • Пархоменко Ю. М. Характерные метаболические нарушения в тканях крыс вызванные длительным прийомом алкого- ля / Ю. М. Пархоменко, Г. В. Донченко, С. Ю. Пилипчук // Укр. біохім. журнал. – 2007. – Т. 79, № 3. – С. 62-68.
  • Степанець І. О. Отримання та характеристика імуноглобулінів класу G із сироватки крові щурів з хронічною алкоголь- ною інтоксикацією / О. І. Степанець // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 1. – С. 72-75.
  • Meng J. Androgens regulate the permeability of the blood-testis barrier / J. Meng, R. Holderaft, J. Schima // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2005. – № 102 (46). – P. 16696-16700.
  • Schill W. B. Andrology for the Clinician / W. B. Schill, F. N. Comhaire, T. B. Hargreave. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. – 800 s.
  • Siu M. K. Eretracellular matrix: recent advances on its role in junection dynamics in the seminiferous epiteliumduring sper- matogenesis / M. K. Siu, C. Y. Cheng // Biol. Reprod. – 2004. – № 71 (2). – S. 375-391.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 263-266 сторінки, код УДК 612. 616:616. 681:547. 262. 582. 46