Костюк С. С.

ВПЛИВ ГАМА-ОПРОМІНЕННЯ НА ЛЕЙКОГРАМУ КРОВІ КРОЛІВ


Про автора:

Костюк С. С.

Рубрика:

БІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи було вивчити вплив гама-опромінення на лейкограму кролів. В результаті прове- дених досліджень встановлено, що гама-опромінення викликало збільшення в лейкограмі крові кролів відсотку паличкоядерних та сегментоядерних псевдоеозинофілів. Під впливом гама-опромінення з’явилися і утриму- валися протягом всього дослідження мієлоцити і юні нейтрофіли, які у нормі відсутні в лейкограмі. Вірогідно зменшився в лейкограмі відсоток лімфоцитів за впливу гама-опромінення, який до вихідного рівня так і не по- вернувся. Гама-опромінення викликало різку лімфопенію.

Ключові слова:

кролі, рентгенівське опромінення, лейкограма, псевдоеозинофіли, лімфоцити

Список цитованої літератури:

 • Алексахин Р. М. Международная конференция «Радиоэкология и радиоактивность окружающей среды» / Р. М. Алекса- хин // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2008. – Т. 48, № 5. – С. 632 – 637.
 • Белоусова О. Н. Радиация и система крови / О. Н. Белоусова, Т. Д. Горизонтов, М. И. Федотова. – М. : Атомиздат, 1996. – 126 с.
 • Диковенко Е. А. Динамика лейкоцитарних реакций у кроликов при острой лучевой болезни / Е. А. Диковенко // Пато- логофизиология и экспериментальная терапия. – 1990. – Т. 4, № 1. – С. 20-24.
 • Дьоміна Е. А. Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 2002 р. : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора біол. наук : спец. 03. 00. 13 «Фізіологія людини і тварин» / Е. А. Дьоміна. – Київ, 2002. – 36 с.
 • Ершов Ф. И. Воздействие радиации и периферическая кровь / Ф. И. Ершов // Радиология. Радиоэкология. – 2004. – Т. 2. – С. 46-54.
 • Коваленко Л. І. Радіаційна ветеринарно-санітарна експертиза об’єктів ветеринарного контролю / Л. І. Коваленко. – К. : Вища школа, 1994. – 318 с.
 • Giannakou M. E. Lymphocytes and influence of radiation / M. E. Giannakou, M. Goss, M. A. Junger // Science. – 2004. – Vol. 305. – P. 361-372.
 • Lowe C. H. Іnfluense of radiation on organism / C. H. Lowe, C. P. Barnumk // Arch. Biol. Chem. Biophys. – 1952. – Vol. 38. – Р. 335.
 • Medical Effects of Ionizing Radiation. Course developed and presented by the Armed Forces Radiobiology Research Institute (AFRRI) // Bethesda. – 2002. – Vol. 17, J. VaL. – P. 3-11.
 • Population Models for the Health Effects of Ionizing Radiation / I. Akushevich, K. G. Manton, L. Kovlun // Radiation biology. Radioecology. – 2006. – Vol. 46, № 6. – P. 663-674.
 • Ward J. F. Complexity of damage produced by ionizing radiation / J. F. Ward // Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. – 2000. – Vol. 65. – P. 377-382.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 62-64 сторінки, код УДК 636. 92: 619: 615. 9