Гоженко А. І., Ковалевська Л. А., Горбенко Т. М.

МІСЦЕ АЛЬДОСТЕРОНУ ТА ПЕРЕДСЕРДНОГО НАТРІЙУРЕТИЧНОГО ПЕПТИДУ В ПАТОГЕНЕЗІ СИС- ТЕМНИХ ПРОЯВІВ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ


Про автора:

Гоженко А. І., Ковалевська Л. А., Горбенко Т. М.

Рубрика:

БІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В результаті дослідження виявлено достовірне підвищення рівня альдостерону, в порівнянні з групою контролю в усіх хворих на ХОЗЛ. Відмічено кореляцію альдостерону з наявністю легеневої гіпертензії. Крім того виявлено достовірне зростання рівня NaУП у хворих з ХОЗЛ, що пов’язане з наявністю у них су- путньої серцево-судинної патології. Рівень NAУП корелював з показником фракції викиду лівого шлуночка. Вперше показані дискордантні зміни у регуляції обміну натрію із збільшенням рівня альдостерону та натрійуретичного пептиду у хворих похилого віку з ХОЗЛ. Змін електролітів сироватки крові, в порівнянні з групою контролю, не було. Вміст іонів калію та натрію відповідав нормам. Це ж стосувалось і вмісту натрію і калію в сечі, що вказує на достатність компенсаторних механізмів по регулювання центральної гемодинаміки (осмо-, волюморегуляції). Кореляційний аналіз між електролітами з одного боку та альдостероном і NaУП з іншого боку були «пара- доксальні», що характерно для гіпоксії, у хворих з ХОЗЛ.

Ключові слова:

хронічне обструктивне захворювання легень, альдостерон, натрійуретичний пептид, електроліти

Список цитованої літератури:

 • Гаврисюк В. К. Хроническое легочное серце / В. К. Гаврисюк, А. И. Ячник. – К., 1997. – 96 с.
 • Гоженко А. І. Теорія хвороби: сучасний стан та актуальні проблеми / А. І. Гоженко // Журнал НАМН України. – 2012. – Т. 18, № 4. – С. 411–417.
 • Гоженко А. И. Патофизиология почек. От эксперимента к клинике / А. И. Гоженко. – Одесса, 2013. – 44 с.
 • Мостовой Ю. М. ХОЗЛ. Системные эффекты и их профилактика / Ю. М. Мостовой, А. В. Демчук // Український пульмонологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 22–23.
 • Островський М. М. До питання поліморбідності та коморбідності у хворих на ХОЗЛ / М. М. Островський, П. Р. Герич // Український пульмонологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 14–16.
 • Перцева Т. А. Эпидемиология и диагностика хронического обструктивного заболевания легких / Т. А. Перцева // Український пульмонологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 20.
 • Про затвердження уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації хронічного обструктивного захворювання легень: Наказ МОЗ України від 27. 06. 2013 № 555. – К., 2013. – 100 с.
 • Фещенко Ю. И. Новая редакция глобальной инициативы по ХОЗЛ / Ю. И. Фещенко // Український пульмонологічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 6–8.
 • Чучалин А. Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания / А. Г. Чучалин // Пульмоноло- гия. – 2008. – № 2. – С. 5–14.
 • Anand I. S., Chandrashekhar Y., Ferrari R. Pathogenesis of congestive state in chronic obstructive pulmonary disease. Stud- ies of body water and sodium, renal function, hemodynamics, and plasma hormones during edema and after recovery / I. S. Anand, Y. Chandrashekhar, R. Ferrari [et al.] // Circulation. – 1992. – Vol. 86. – P. S12-S21.
 • Ceriana P. Hypoxic and hypercapnic respiratory failure [Text] /P. Ceriana, S. Nava // Eur. Respir. Mon. – 2006. – Vol. 36. – P. S1 S15.
 • Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (Updated 2011) [Electronic resourses]. – Available from URL : http:// www. goldcopd. com.
 • Peinado V. I. Endothelial dysfunction in pulmonary arteries of patients with mild COPD / V. I. Peinado, J. A. Barbera // American journal of physiology. – 1998. – Vol. 274, № 6. – Рt. 1. – L. 908–913.
 • Zeng G. B. The renin-angiotensin-aldosterone system changes in chronic obstructive pulmonary disease // Chung. Hua. Chien. Ho. Ho. Hu. His. Tsa. Chih. – 1989. – Vol. 12, № 5. – P. S265– S267.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 79-83 сторінки, код УДК 615. 547. 419. 5