Кравчун П. Г., Габісонія Т. Н., Калініченко А. О., Боровик К. М.

ОТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ СТАБІЛЬНИХ ФОРМ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ З СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ


Про автора:

Кравчун П. Г., Габісонія Т. Н., Калініченко А. О., Боровик К. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Сьогодні серцево-судинна патологія залишається провідною причиною захворюваності та смертності населення України. Метою даного дослідження було визначити динаміку неоптерину у хворих зі стабільною стенокардією і ожирінням залежно від ступеня стенозу коронарних судин на основі даних коронарографії. Було обстежено 110 пацієнтів на стабільну стенокардію II – III функціонального класу. Усі хворі зі стабільною стенокардією були розділені на 2 групи: першу групу склали пацієнти на стабільну стенокардію та супутнім ожиріння (п = 80), друга група включала пацієнтів зі стабільною стенокардією без ожиріння (п = 30). Рівень неоптерину визначали імуноферментними методиками на імуноферментному аналізаторі «LabLine -90». 39 пацієнтам була виконана коронарографія. При збільшенні стенозу за рахунок атеросклеротичної бляшки встановленого у відповідності з даними коронарографії, спостерігалося значне збільшення рівня неоптерину, що вказує на взаємозв’язок ступе- ня вираженості і поширеності атеросклеротичного ураження судин і рівнем неоптерину, це в свою чергу дозволяє розглядати підвищення неоптерину, як маркера ризику розвитку ускладнень стабільних форм ішемічної хвороби серця, про що свідчать отримані кореляції.

Ключові слова:

стабільна стенокардія, ожиріння, неоптерин, коронарографія.

Список цитованої літератури:

  • Горбась І. М. Фактори ризику серцево-судинних захворювань: поширеність і контроль / І. М. Горбась // Здоров’я України. – 2007. – № 21/1 (додатковий). – С. 62-63.
  • Коваленко В. М. Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії у діагностиці ішемічної хвороби серця / В. М. Коваленко, С. В. Федьків // Укр. кардіол. журн. – 2007. – № 1. – С. 70-80.
  • Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України № 436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія» № 14494 від 03.07.2003р. : до доручення президента України 6 лютого 2003 р. – 50 с. – (Серія видань «Офіційний документ»)
  • Свиридов Е. А. Неоптерин и его восстановленные формы: биологическая роль и участие в клеточном иммунитете / Е. А. Свиридова, Т. А. Телегина // Успехи биологической химии. – 2005. – Т. 45. – С. 355-390.
  • Franscini N. Inflamation, atherosclerosis and coronary artery disease / N. Franscini [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2005. – Vol. 352( 16). – P. 95.
  • Guidelines on the management of stable angina pectoris: executive summary. Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology; ESC Committee for Practice Guidelines / R. Fox, M. A. Garcia, D. Ardissino [et al.] // Eur. Heart J. – 2013. – № 27(11). – P. 1341-1381.
  • National Task Forse on Treatment of obesity. Overweight, obesity and health risk // Arch. Intern. Med. – 2000. – № 160. – Р. 898–904.
  • Murr C. Neopterin as a marker for immune system activation / C. Murr [et al.] // Curr. Drug Metabol. – 2002. – № 3. – P. 175- 187.
  • Zebrack J. S. Creactive protein and angiographic coronary artery disease: independent and additive predictors of risk in subjects with angina / J. S. Zebrack, J. B. Muhlestein, B. D. Horne [et al.] // J. Am. Coll Cardiol. – 2002. – Vol. 39. – Р. 632-637.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 146-149 сторінки, код УДК 616. 127-005. 4. 056. 52-092:612. 017