Шейко В. І., Пантелеєв П. Г., Казімірко Н. К., Дичко В. В.

НАБУТА КОРОТКОЗОРІСТЬ СЛАБКОГО СТУПЕНЯ ТА СИСТЕМНИЙ ІМУНІТЕТ


Про автора:

Шейко В. І., Пантелеєв П. Г., Казімірко Н. К., Дичко В. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В осіб з короткозорістю суттєві порушення виявлені з боку провідної ланки системного клітинного імунітету, а саме серед Т-лімфоцитів та їх імунорегуляторних субпопуляцій. Такі глибокі зміни у клітинній ланці системного імунітету потребують періодичної, обов’язково у весняний період, імунореабілітації із за- стосуванням імунотропних препаратів центральної дії – препаратів тимусу (тималіну, Т-активіну, тимогену, вілозену, тимозину та ін.).

Ключові слова:

імунний статус, короткозорість

Список цитованої літератури:

  • Демирчоглян Г. Г. Тренируем зрение / Г. Г. Демирчоглян. – М. : Физкультура и спорт, 2002. – 28 с.
  • Дехтяренко Т. В. Биогенные стимуляторы и иммунореактивность / Т. В. Дехтяренко, Р. Ф. Макулькин. – Одесса : Маяк, – 1997. – 375 с.
  • Знаменская Л. К. Роль клинического иммунолога в работе врача-офтальмолога / Л. К. Знаменская // Офтальмологи- ческий дискуссионный клуб //eyecenter. com. ua.
  • Иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля. – М. : Медицина, 2003. – 340 с.
  • Исследование системы крови в клинической практике // Под ред. Г. И. Козинца, В. А. Макарова. – М. : Триада-Х, 1997. – 480 с.
  • Лабораторные методы исследования в клинике / Под ред. В. В. Меньшикова. – М. : Медицина, 1987. – 368 с.
  • Шейко В. І. Стан нейродинаміки та імунної системи у людей з міопією / В. І. Шейко, М. В. Макаренко, І. О. Іванюра // Фізіологічний журнал. – 2005. – Т. 51, № 4. – С. 55–60.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 224-226 сторінки, код УДК 612. 122