Шкарупа В. М, Геник-Березовська С. О., Неумержицька Л. В., Клименко С. В.

АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА РЕПАРАЦІЇ ДНК XPD У ХВОРИХ НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ БЕЗ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В АНАМНЕЗІ


Про автора:

Шкарупа В. М, Геник-Березовська С. О., Неумержицька Л. В., Клименко С. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи було встановлення взаємозв’язку поліморфізму Lys751Gln гена репарації ДНК XPD з ризиком розвитку раку щитоподібної залози (РЩЗ) у хворих без впливу іонізуючого випромінювання в анамнезі. Визначення поліморфізму гену XPD Lys751Gln проводилось шляхом ПЛР у 64 хворих на рак щитоподібної залози без впливу іонізуючого випромінювання (ІВ) в анамнезі. В групі хворих на РЩЗ без впливу ІВ в анамнезі розподіл генотипів вірогідно не відповідав рівнянню Харді-Вайнберга. Не було вияв- лено асоціації поліморфізму гена XPD Lys751Gln з ризиком розвитку спонтанного раку щитоподібної за- лози у групі хворих на РЩЗ. Отримані результати по розподілу частот генотипів гена XPD у групі хворих на рак щитоподібної залози співпадають із даними літератури по розподілу частот генотипів гена XPD у європейських популяціях, з якими було проведено порівняння.

Ключові слова:

ген XPD, іонізуюче випромінювання, рак щитоподібної залози

Список цитованої літератури:

 • Журавлева Ю. А. Полиморфизм генов ферментов репарации ДНК у больных раком легкого / Ю. А. Журавлева, В. И. Минина, Р. А. Титов [и др.] // Сибирский онкологический журнал. – 2012. Приложение 1. – С. 68.
 • Турусов В. С. Химический канцерогенез / В. С. Турусов // Канцерогенез под ред. Д. Г. Заридзе. – М. : Медицина, 2004. – С. 204–250.
 • Чумак А. А. Вплив поліморфізмів генів, що кодують білки репарації ДНК, на ризик розвитку хронічної лімфоцитарної лейкемії в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи / А. А. Чумак, Н. І. Білоус, І. В. Абраменко [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2010. – Вип. 27. – С. 210–215.
 • Benhamou S. ERCC2/XPD gene polymorphisms and cancer risk / S. Benhamou, A. Sarasin // Mutagenesis. – 2002. – Vol. 17. Iss. 6. – P. 463-469.
 • Bhatti P. Polymorphisms in DNA repair genes, ionizing radiation exposure and risk of breast cancer in U. S. Radiologic tech- nologists / P. Bhatti, J. P. Struewing, B. H. Alexander [et al.] // Int. J. Cancer. – 2008. – Vol. 122, № 1. – P. 177 – 182.
 • Capellа G. DNA repair polymorphisms and the risk of stomach adenocarcinoma and severe chronic gastritis in the EPIC- EURGAST study / G. Capella, G. Pera, N. Sala [et al.] // Int. J. Epidemiol. – 2008. –Vol. 6, № 37. – P. 1316 – 1325.
 • Gajecka M. Reduced DNA Repair Capacity in Laryngeal Cancer Subjects / M. Gajecka, M. Rydzanicz, R. Jaskula-Sztul [et al.] // Current Research in Head and Neck Cancer. – 2005. – Vol. 62. – P. 25–37.
 • Qiu L. XPD Lys751Gln polymorphism and breast cancer susceptibility: a meta-analysis involving 28,709 subjects / L. Qiu, Yao L., Zhang J. [et al.] // Breast Cancer Res. Treat. – 2010. – Vol. 124, № 1. – P. 229–235.
 • Rajaraman P. Nucleotide excision repair polymorphisms may modify ionizing radiation-related breast cancer risk in US radio- logic technologists / P. Rajaraman, P. Bhatti, M. M. Doody [et al.] // Int. J. Cancer. – 2008. – Vol. 123, № 11. – P. 2713–2716.
 • Sigurdson A. J. Polymorphisms in apoptosis- and proliferation-related genes, ionizing radiation exposure, and risk of breast cancer among U. S. Radiologic Technologists / A. J. Sigurdson, P. Bhatti, M. M. Doody [et al.] // Cancer Epidemiol. Biomark- ers Prev. – 2007. – Vol. 16, № 10. – P. 2000–2007.
 • Silva S. N. Association of Polymorphisms in ERCC2 Gene withNon-Familial Thyroid Cancer Risk / S. N. Silva, O. M. Gil, V. C. Oliveira [et al] // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. – 2005. – Vol. 14 (10). – P. 2407-2412.
 • Sliwinski T. Common polymorphisms in the XPD and hOGG1 genes are not associated with the risk of colorectal cancer in a Polish population / T. Sliwinski // Tohoku J. Exp. Med. – 2009. – Vol. 218. – P. 185–191.
 • Winsley S. L A variant within the DNA repair gene XRCC3 is associated with the development of melanoma skin cancer / S. L. Winsley, N. A. Haldar, H. P. Marsh // Cancer Res. – 2000. – Vol. 60, № 20. – P. 5612–5616.
 • Wu X. Bladder cancer predisposition: a multigenic approach to DNA-repair and cell-cycle-control genes / X. Wu // Am. J. Hu- man Genetics. – 2006. – Vol. 78. – P. 464–479.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 227-231 сторінки, код УДК 616. 441 – 006. 6 : 575. 113. 2