Литвиненко О. А., Осолодченко Т. П., Кучма І. Ю.

СПЕКТР МІКРОФЛОРИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ОСІБ З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ


Про автора:

Литвиненко О. А., Осолодченко Т. П., Кучма І. Ю.

Рубрика:

МІКРОБІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті викладено результати дослідження слизових оболонок верхніх дихальних шляхів у осіб з надмірною вагою. Обстежено 71 особу в віці від 27 до 71 років. Виявлено високий рівень умовно – патоген- ної мікрофлори у цієї категорії хворих. Звертають на себе увагу пацієнти з супутньою ішемічною хворобою серця (ІХС), які мали значно більший рівень обсіменіння ніж пацієнти без супутньої серцево-судинної пато- логії та пацієнти лише з супутньою гіпертонічною хворобою (ГХ). Також у мікрофлори, виділеної від пацієнтів зі супутньою ІХС, відмічається більш високий рівень резистентності до антибактеріальних препаратів.

Ключові слова:

мікробіоциноз, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, резистентність, ожиріння

Список цитованої літератури:

  • Ковалева О. Н. (2006) Проблема ожирения с позиции кардиологии. Здоров’я України,22/1. – Режим доступу http:// health-ua. com/articles/1485. html.
  • Мітченко О. І. Робоча група з проблем метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету і серцево-судин- них захворювань; Українська асоціація кардіологів, Українська асоціація ендокринологів . Діагностика і лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету і серцево-судинних захворювань. Методичні рекомендації / О. І. Мітченко, В. В. Корпачев. – Київ, 2009. – 42 с. – Режим доступу strazhesko. org. ua/inc/materials/Metodichka_A5_ (n1402)_ua. pdf.
  • Мищенко Н. Опережая ХОЗЛ на шаг: прогнозирование и предупреждение будущих рисков заболевания / Н. Мищенко // По матер. Национального астма-конгресса. Здоров’я України. – 2012. – № 4 (20). – С. 8-10.
  • Ткаченко Е. И. Человек и его симбионтная микрофлора: общебиологические аспекты проблемы / Е. И. Ткаченко, Ю. П. Успенский, М. М. Захарченко [и др.] // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2006. – № 3. – С. 38-42.
  • Трошина И. А. Особенности течения острых респираторных вирусных инфекций у пациентов с метаболическим син- дромом / И. А. Трошина, Т. А. Гагина, И. М. Петров [и др.] // Терапевтический архив. – 2007. – № 11. – С. 24-28.
  • Шендеров Б. А. Медицинская микробная экология и функциональное питание. Том I: Микрофлора человека и живот- ных и ее функции / Б. А. Шендеров. – М. : ГРАНТЪ, 1998. – 288 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 255-260 сторінки, код УДК 616. 321-008. 87-056. 257