Данилевич Ю. О.

ОЦІНКА КОРОНАРНОГО КРОВОПОСТАЧАННЯ СЕРЦЯ ПРИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОМУ ІНФІКУВАННІ ТА ПНЕВМОПАТІЯХ


Про автора:

Данилевич Ю. О.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлені результати дослідження коронарного кровопостачання 32 сердець ново- народжених в нормі, а також при внутрішньоутробному інфікуванні та пневмопатіях. Встановлено, що в нормі індекс коронарного кровопостачання лівого шлуночка серця був (0,00850 ± 0,00012), правого шлуночка – (0,00860 ± 0,00014), міжшлуночкової перетинки – (0,00900 ± 0,00015), лівого передсердя – (0,0088 ± 0,0002), правого передсердя – (0,0088 ± 0,0002). При цьому індекс кровопос- тачання серця в цілому становив (0,00870 ± 0,00013). При внутрішньоутробному інфікуванні індекс кровопостачання лівого шлуночка зменшився на 20,5 %, а правого – на 18,6 %. Індекс кровопостачання міжшлуночкової перетинки став меншим на 11 %, лівого пе- редсердя – на 18,2 %, правого передсердя – на 16 %. Індекс кровопостачання серця в цілому знизився на 19,5 %, у порівнянні з контрольною величиною. При пневмопатіях індекс кровопостачання знизився як серця у цілому на 19,5 %, так і окремих його час- тин – лівого шлуночка – на 17,6 %, правого – на 23,2 %, міжшлуночкової перетинки – на 11 %, лівого та право- го передсердь на 15,9 % и 18,2 % відповідно.

Ключові слова:

індекс кровопостачання, серце, внутрішньоутробні інфекції, пневмопатії

Список цитованої літератури:

  • Автандилов Г. Г. Введение в количественную патологическую морфологию / Г. Г. Автандилов. – М. : Медицина, 1980. – 215 с.
  • Арлеевский И. П. Микоплазменные инфекции и инфаркт миокарда /И. П. Арлеевский, О. А. Чернова, Л. А. Ганеева [и др.] // Российский кардиологический журнал. – 2003. – № 4. – С. 16-23.
  • Баранова И. П. Клинические проявления цитомегаловирусной инфекции у детей первого года жизни /И. П. Баранова, Ж. Н. Керимова, O. A. Коннова [и др.] // Детские инфекции. – 2008. – № 2. – С. 29-32.
  • Есипова И. К. Метод срочной дифференциальной диагностики различных форм гипертензии малого круга кровоо- бращения /И. К. Есипова, В. И. Алискевич, Ю. С. Пурдяев // Суд. мед. экспертиза. – 1991. – Т. 24, № 4. – С. 27-30.
  • Жук С. І. Застосування антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні внутрішньоутробного інфікування плода / С. І. Жук, С. М. Косьяненко // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2007. – № 6 (9). – Режим доступу до журн. : http://mazg. com. ua/article/109. html.
  • Идрисова Л. С. Оценка состояния новорожденных, родившихся от матерей с высоким риском развития внутриутроб- ной инфекции / Л. С. Идрисова // Современные проблемы науки и образования. – Медицинские науки. – 2012. – № 1. – С. 1-4.
  • Медико-демографічна ситуація та основні показники медичної допомоги населення в регіональному аспекті 2013 рік. – Режим доступу: www. uiph. kiev. ua
  • Котлукова Н. П. Цитомегаловирусная инфекция при заболеваниях сердца у детей первого года жизни / Н. П. Котлуко- ва, Л. А. Скуредина, Н. А. Рыбалко, О. А. Кисленко // ГОУ ВПО Российский гос. мед. ун-т, Перинатальный кардиологи- ческий центр ГКБ № 67, г. Москва. – Режим доступу: Utopya. spb. ru.
  • Цхай В. Б. Перинатальное акушерство / В. Б. Цхай. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 510 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 271-274 сторінки, код УДК 616. 132-02:[618. 2-022+616. 24-008. 4]-053. 32