Корнієнко В. В., Олешко О. М.

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ОПІКОВОЇ РАНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ХІТОЗАНОВИХ ПЛІВОК У ТВАРИН СТАРЕЧОГО ВІКУ


Про автора:

Корнієнко В. В., Олешко О. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою нашого дослідження було вивчення впливу хітозанового покриття на оптимізацію реге- нераторних процесів при застосуванні його для лікування опіків на основі вивчення особливостей морфо- генезу тканин в зоні термічного пошкодження шкіри у тварин старечого віку. Щурам експериментальної та контрольної серії проводилося моделювання опікової рани ІІІб ступеню. Тваринам експериментальної серії для місцевого лікування ран використовували хітозанові покриття. Дослідження особливостей загоєння опі- кових ран проводилося за комплексом морфологічних показників з використанням гістологічних та мор- фометричних досліджень. Застосування хітозанових плівок оптимізувало репаративну регенерацію, запо- бігаючи порушенням проліферації, диференціювання та інтеграції клітин, що обумовлювало синхронізацію епітелізаціі з розростанням грануляційної тканини та дозріванням регенерату рівномірно на всій поверхні опікового дефекту.

Ключові слова:

опіки, лікування, засоби медичного призначення, хітозан, морфометрія, гістологія

Список цитованої літератури:

 • Абаев Ю. К. Справочник хирурга. Раны и раневая инфекция / Ю. К. Абаев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 427 с.
 • Автандилов Г. Г. Основы количественной патологической анатомии / Г. Г. Автандилов. – М. : Медицина, 2002. – 239 с.
 • Григорьева Т. Г. Новые технологии хирургического лечения обширных глубоких ожогов и их последствий / Т. Г. Григо- рьева // Междунар. мед. журнал. – 2002. – № 8 (1–2). – С. 116–118.
 • Козинець Г. П. Сучасний стан комбустіологічної допомоги населенню України та невідкладні завдання з її організаційного вдосконалення та методичного забезпечення / Г. П. Козинець, Р. О. Моісеєнко, М. П. Комаров // Наук. вісн. Ужгородсь- кого ун-ту, серія «Медицина». – 2006. – № 27. – С. 3–6.
 • Коржевский Д. Э. Основы гистологической техники / Д. Э. Коржевский, А. В. Гиляров. – СПб. : СпецЛит, 2010. – 95 c.
 • Кризина П. С. Особливості пербігу запального процесу в інфікованих ранах при застосуванні для покриття їх поверхні гідратцелюлозною плівкою та АВВМ – «Дніпро» – МП / П. С. Кризина // Бук. мед. вісник. – 2001. – Т. 5, № 1. – С. 173–176.
 • Новые раневые покрытия в лечении ожогов и ранений / Б. А. Парамонов [и др.] // Воен. -мед. журнал. – 2002. – № 4. – С. 70–73.
 • Bottomley K. M. Metalloproteinases as targets for anti-Inflammatory drugs / editors: K. M. Bottomley, D. Bradshaw, J. S. Nixon. – Basel : Birkhauser, 1999. – 236 р.
 • Intermolecular interactions in electrospun collagenchitosan complex nanofibers / Z. Chen, X. Mo, C. He, H. Wang // Carbo- hydr Polym. – 2008. – № 72. – P. 410–8.
 • Chiu T. Allogenic skin in the treatment of burns. / T. Chiu // Clin Dermatol. – 2005. – № 23(4). – P. 376–387.
 • Clark R. A. Wound repair / R. A. Clark // Curr. Opin. Cell Biol. – 1989. – № 1(5). – P. 1000–1008.
 • Decreased expression of fibroblast and keratinocyte growth factor isoforms and receptors during scarless repair / C. M. Dang, S. R. Beanes, C. Soo, K. Ting, P. Benhaim, M. H. Hedrick, H. P. Lorenz // Plast. Reconstr. Surg. – 2003. –№ 111. – P. 1969–1979.
 • Godwin J. W., Brockes J. P. Regeneration, tissue injury and the immune response / J. W. Godwin, J. P. Brockes // J. Anat. – 2006. – № 209. – P. 423–432
 • Lingen M. W. Role of leukocytes and endothelial cells in the development of angiogenesis in inflammation and wound healing / M. W. Lingen // Arch. Pathol. Lab. Med. – 2001. – № . 125. – P. 67–71.
 • Photocrosslinkable chitosan as a dressing for wound occlusion and accelerator in healing process / Masayuki, Ishihara, Ku- niaki et al. // Biomaterials. – 2002. – № . 23(5). – P. 833–840.
 • Preparation and characterization on mechanical and antibacterial properties of chitosan/cellulose blends / Yu-Bey, Wu, Shu- Huei et al. // Carbohydrate Polymers. – 2004. – № . 57(7). – P. 435–440.
 • Studies on nerve aftinity of chitosan-derived materials / G. HaiPeng, Z. Yinghui, L. Jianchun, et al. // Journal of Biomedical Material Research. – 2000. – № . 52(2). – P. 285–295.
 • Watthanaphanit A., Supaphol P., Tamura H., Tokura S., Rujiravanit R. Fabrication, structure, and properties of chitin whisker- reinforced alginate nanocomposite fibers / A. Watthanaphanit, P. Supaphol, H. Tamura, S. Tokura, R. Rujiravanit // J Appl Polym Sci. – 2008. – № 110. – P. 890
 • Willoughby D. A., Tomlinson A., editors. Inducible enzymes in the inflammatory response / editors: D. A. Willoughby, A. Tom- linson // Basel: Birkhauser Verlag. – 1999.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 275-280 сторінки, код УДК 616-001. 17-003. 93-089. 42: 547. 995: 616-092. 9-053. 9