Шарапова О. М.

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СІМ’ЯНИКІВ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ ТА ВЖИВАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ


Про автора:

Шарапова О. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В представленій роботі в віддалені строки спостереження автором досліджені структура та функції сім’яників щурів, які опромінювались ЕМП високої напруги низької частоти та потім вживали насто- янку ехінацеї пурпурової. В результаті дослідження доказано, що в сім’яниках щурів, опромінених електро- магнітним полем і вживавших імуномодулятор, покращується сперматогенна функція статевих залоз.

Ключові слова:

ЕМП, електронна мікроскопія, сім’яник, сім’яний каналець, сперматозоїд

Список цитованої літератури:

  • Бандажевский Ю. И. Последствия Чернобыльской катастрофы: репродукция человека в условиях радиационного воз- действия / Ю. И. Бандажевский. –– К. : Координац. аналит. Центр «Экология и здоровье», 2011. – 114c.
  • Волошина І. С. Гістологічна будова внутрішніх органів репродуктивної системи статевозрілих щурів самців після три- валого впливу на організм епіхлоргідрину / І. С. Волошина // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 1 (106). – С. 232-233.
  • Гребняк М. П. Екопедіатрія / М. П. Гребняк, С. А. Щудро, О. Б Єрмаченко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 300 с.
  • Меньшикова Л. М. Гонадотропна дія електричного поля низької частоти / Л. М. Меньшикова, Н. Н. Гончарова, Г. І. Євтушенко [та ін.] // Біологічна дія електромагнітних полів : мат-ли Російської конференції. Москва. 2008. – С . 97-98.
  • Стусь В. П. Экологически безопасные кислородсодержащие окислители и их роль в защите человека от техногенных и биологических загрязнений / В. П. Стусь, А. В. Кравченко, В. С. Кублановский [и др.]. – Дніпропетровськ : ООО «Ак- цент ПП», 2012. – 331 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 302-304 сторінки, код УДК 616. 688: 537. 531:615. 37 – 092. 9