Мизгіна Т. І. , Зюзіна Л. С. , Савченко Л. П. , Щербань О. А. , Горячевська Т. М.

НОВІ ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ ПАТОЛОГІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДИТЯЧОЇ МІСЬКОЇ ЛІ- КАРНІ м. ПОЛТАВИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Про автора:

Мизгіна Т. І. , Зюзіна Л. С. , Савченко Л. П. , Щербань О. А. , Горячевська Т. М.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті відображені дані аналізу структури захворюваності пацієнтів відділення патології но- вонароджених дитячої міської лікарні в умовах реорганізації галузі охорони здоров’я в Полтавській облас- ті. Виявлено, що упродовж останнього десятиліття структура захворюваності новонароджених у відділенні змінилася. У 2010 -2013 рр. у порівнянні з 2004 -2006 рр. частка недоношених дітей зменшилась з 44,4 % до 18,4 %. Серед дітей с гіпоксично–ішемічним ураженням ЦНС збільшилася кількість пацієнтів з важкими формами. Підвищився відсоток дітей з уродженою патологією, в тому числі, з уродженою патологією обміну речовин. У 20 разів збільшилась частка пацієнтів з неонатальними жовтяницями. Все це вимагає переос- мислення стандартів оказання медичної та психологічної допомоги пацієнтам відділення. Таким чином вста- новлено, що в умовах реорганізації галузі охорони здоров’я з’явилися нові можливості оптимізації лікування та реабілітації новонароджених з перинатальною патологією шляхом зміни пріоритетів відділення патології новонароджених щодо надання допомоги вищезазначеним контингентам хворих та, завдяки цьому, більш раціонального використання фонду ліжок лікарні.

Ключові слова:

новонароджені, перинатальна патологія,оптимізація надання допомоги, реформування галузі охорони здоров’я

Список цитованої літератури:

  • Європейська база даних «Здоров’я для всіх». – Режим доступу : http//www. euro. who. int/hfadb?language-Russian
  • Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» до 2016 року».
  • Знаменська Т. К. Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим / Т. К. Знаменська, О. М. Ковальова, В. І. Похилько [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2013. – № 4 (56). – С. 6 – 10.
  • Знаменская Т. К. Психологические аспекты взаимодействия медицинского персонала при оказании специализиро- ванной помощи / Т. К. Знаменская, Е. В. Зброжик // Перинатология и педиатрия. – 2010. – № 4 (44). – С. 92-94.
  • Ковальова О. М. Організація допомоги новонародженим у Полтавській області в умовах реформування галузі охорони здоров’я України / О. М. Ковальова, В. І. Похилько, Н. В. Кінаш [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна меди- цина. – 2012. – Т. 2, № 2 (4). – С. 10-13.
  • Лисак В. П. Досвід комплексного спостереження за дітьми, які народилися передчасно та/або хворими, у Полтавській області / В. П. Лисак // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. – Т. 3, № 3 (9). – С. 14-19.
  • Мизгіна Т. І. Досвід спільного перебування матері та дитини у відділенні патології новонароджених з іншими членами родини / Т. І. Мизгіна, Л. С. Зюзіна, О. А. Щербань [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 3, Т. 2. – С. 86 – 88.
  • Пушкарева Т. Н. Актуальные вопросы перинатальной психосоматики и психотерапии / Т. Н. Пушкарева // Перинатоло- гия и педиатрия. – 2010. – № 4 (44). – С. 83-84.
  • Шунько Є. Є. Досвід роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру м. Києва / Є. Є. Шунько, В. М. Тишкевич, О. О. Костюк [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. – Т. 3, № 3 (9). – С. 5-13.
  • Acolet D. Quality of neonatalcare and outcome / D. Acolet // Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed. – 2008. – Vol. 93. – P. 169 – 173.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 335-339 сторінки, код УДК 616-053. 31