Саргош О. Д.

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ


Про автора:

Саргош О. Д.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стаття присвячена вирішенню проблеми організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл- інтернатів. Отримані результати дозволили зробити висновок про те, що раціон вихованців загальноосвіт- ньої школи-інтернату є різноманітним та містить повний спектр необхідних продуктів; в раціоні в недостатній кількості міститься м’ясо та м’ясні продукти, молоко та молокопродукти, соки та свіжі овочі у вигляді салатів (в порівнянні з затвердженими нормами харчування); середньодобовий набір основних продуктів харчуван- ня відрізняється різні періоди року.

Ключові слова:

гігієнічна оцінка харчування, вихованці школи-інтернату

Список цитованої літератури:

 • Гозак С. В. Вплив чинників навчального процесу на по- казники здоров’я школярів / С. В. Гозак // Довкілля та здоров’я. – 2012. –№ 3. – С. 17-20.
 • Гойда Н. Г. Медико-соціальні аспекти дитячої інвалідності в Україні / Н. Г. Гойда, М. М. Коренєв, Л. Ф. Богмат, Т. П. Сидоренко, С. Р. Толмачова // Український медичний часопис. Актуальні питання клінічної практики. – 1999. – №3(11),V-VI. – С. 112-114.
 • Доценко В. А. Эколого-гигиенические подходы к оцен- ке риска факторов питания / В. А. Доценко, А. И. Пе- тухов, Г. А. Дмитриева [и др.] // Гигиена и санитария. – 2005. – № 3. – С. 38-39.
 • Доценко В. А. Болезни избыточного и недостаточного питания / В. А. Доценко, JI. В. Мосийчук. – СПб. , 2004. – С. 21-22.
 • Казак С. С. Сучасні аспекти дитячої та підліткової кардіології / С. С. Казак // Український медичний часопис. Актуальні питання клінічної практики. – 2003. – № 5 (37), Т. IX-X. – С. 41–44.
 • Конь И. Я. Питание детей дошкольного и школьного возраста: современные проблемы / И. Я. Конь, JI. Ю. Волкова // Сб. научных материалов первого международного форума по детскому и школьному питанию. – М. , 2006. – С. 155.
 • Коренєв М. М. Стан здоров’я дітей-сиріт та шляхи його укріплення / М. М. Коренєв, І. С. Лебець // Мат-ли Всеукраїнської наук. -практ. конф. – Харків, 2003. – С. 19-24.
 • Полька Н. С Гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності дітей у загальноосвітніх навчальних закладах / Н. С. Полька, С. В. Гозак // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2011. -Вип. 23. – С. 186-190.
 • Полька, Н. С. До питання оцінки фізичного розвитку школярів за стандартами ВООЗ / Н. С. Полька, А. Г. Платонова // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 1. – С. 48-52.
 • Полька Н. С. Гігієнічна оцінка організації харчування загальноосвітніх закладів у сучасних умовах / Н. С. Полька, М. П. Гуліч, В. М. Махнюк // Довкілля та здоров’я : Наук. журн. з пробл. мед. екології, гігієни, охорони здоров’я та екол. безпеки . – 2006. – Т. 38, № 3. – С. 62-66.
 • Полька Н. С. Фізіолого-гігієнічна оцінка фізичного та психічного здоров’я старшокласників інноваційного навчального закладу (семестрово-цикло-блочна система викладання) / Н. С. Полька, Н. В. Лебединец // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 2. – С. 38-42.
 • Слабкий Г. А. Здоровье 2020 – новая европейская политика и стратегия в интересах здоровья населения / Г. А. Слаб- кий, Г. Я. Пархоменко, Н. Ю. Астахова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 16–20.
 • Сухарев А. Г. Научные основы концепции улучшения здоровья детей и подростков / А. Г. Сухарев // Гигиена и санита- рия . – 2000. – № 3. – С. 16.
 • Таралло В. Л. Стратегічні орієнтири розвитку здоров’я буковинців до 2020 року / В. Л. Таралло // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 338–339.
 • Тутельян В. А. Руководство по детскому питанию / В. А. Тутельян, И. Я. Конь. – М. : Медицинское информационное агентство, 2004. – 662 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 340-343 сторінки, код УДК 613. 22 (477. 55)