Коробейнікова Л. Г.

ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ СТРАТЕГІЙ СПРИЙНЯТТЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ЕЛІТНИХ СПОРТСМЕНІВ


Про автора:

Коробейнікова Л. Г.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи було дослідження когнітивних стратегій сприйняття та переробки інформації у елітних спортсменів в залежності від особливостей сприйняття навколишнього середовища. Обстежено 29 елітних спортсменів (членів національної збірної команди України з греко-римської бо- ротьби та дзюдо), віком 18-25 років. Виявлено, що наявність функціональної асиметрії головного мозку (без уточнення домінування відповід- ної півкулі) відображається у вищій полезалежності від впливу зовнішнього середовища. Встановлено, що в осіб із наявністю симетрії головного мозку («автономна» когнітивна стратегія сприйняття і переробки ін- формації) виявляється достовірно більший рівень продуктивності у тесті «Встановлення закономірностей», порівняно з особами з наявністю функціональної асиметрії головного мозку, що свідчить про більш висо- кий рівень здібності до сприйняття, перекодування знакової інформації, за участю уваги та оперативного мислення. Наявність симетрії головного мозку у атлетів, відображається у вищій поленезележності від інформації із зовнішнього середовища («автономна» когнітивна стратегія сприйняття і переробки інформації).

Ключові слова:

когнітивні стратегії, функціональна асиметрія, сприйняття та переробка інформації, елітні спортсмени

Список цитованої літератури:

  • Фомина Е. В. Латеральный фенотип высококвалифицированных спортсменов и элементарные формы проявления быстроты / Е. В. Фомина, В. П. Леутин // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 3. – С. 43 – 45.
  • Фомина Е. В. Функциональная асимметрия мозга и адаптация к экстремальным спортивным нагрузкам / Е. В. Фоми- на. – Омск : СибГУФК, 2005. – 196 с.
  • Шарова Е. В. Асимметрия когерентности ЭЭГ припосткаматозных бессознательных состояниях после тяжелой че- репно-мозговой травмы / Функциональная межполушарная асимметрия: хрестоматия / Е. В. Шарова. – М. : Научный мир, 2004. – С. 378-386.
  • Погадаева О. В. Влияние электроэнцефалографического биоуправления на двигательные функциональные асимме- трии спортсменов / О. В. Погадаева, В. Г. Тристан // Бюллетень СО РАМН. – 2004. – № 3(113). – С. 110-112.
  • Николаенко Н. Н Организация моторного контроля и особенности асимметрии мозга у борцов / Н. Н. Николаенко, С. В. Афанасьев, М. М. Михеев // Физиология человека. – 2001. – Т. 27, № 2. – С. 68-75.
  • Аганянц Е. К. Функциональные асимметрии в спорте: место, роль и перспективы исследования / Е. К. Аганянц, Е. М. Бердичевская // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 8. – С. 22-24.
  • Бетелева Т. Г. Функциональная специализация полушарий при сопоставлении наличного и предыдущего стимулов / Т. Г. Бетелева // Физиология человека. – 2000. – Т. 26, № 3. – С. 21-30.
  • Кураев Г. А. Форирование функциональной межполушарной асимметрии мозга в динамике обучения / Функциональ- ная межполушарная асимметрия : хрестоматия / Г. А. Кураев, И. В. Соболева, Л. Г. Сороколетова. – М. : Научный мир, 2004. – С. 125-162.
  • Operational Guidelines for Ethics Committee that Reviw Biomedica Research, World Organization. – Geneva, 2000. – 31 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 344-348 сторінки, код УДК 796. 072. 2