Васильєва К. В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕМОЛЕНТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ У ОСІБ, ЯКІ ЗЛОВЖИВАЮТЬ УФ-ОПРОМІНЕННЯМ


Про автора:

Васильєва К. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Показаний вплив сонячного і штучного випромінювання (малих доз радіації) на стан шкіри (фотостаріння) у осіб, які зловживали УФ –опроміненням не менш ніж 3 роки. 32 обстежених особи розподілено на дві групи. Встановлено, що найбільші зміни температурної реакції відмічені на відкритих частинах тіла, що підтверджено даними комп'ютерної термографії. Мікрофлюорометрично виявлене підвищення проникності епідермісу. Особи І групи поряд з традиційним лікуванням змащували шкіру емолентом, що позитивно вплинуло на стан шкіри та скоротило тривалість лікування.

Ключові слова:

УФ - промені, шкіра, морфологічні зміни, емоленти

Список цитованої літератури:

  • 1. Aрaвийскaя Е.P. Фoтoстарение: меxaнизмы, диaгнoстикa и мepы / Е.Р. Аравийская. — СПб., 2014. — 100 с.
  • 2. Aравийская Е.Р. Коppекция возpaстных измeнeний кoжи: coвpeмeнные нaпрaвлeния в cpедствaх для ухoдa за кoжeй / Е.Р. Аравийская. — СПб., 2010. – 630 с.
  • 3. Ахтямов С.Н. Клинико-морфологические особенности старения кожи / С.Н. Ахтямов, А.А. Кягова // Вестн дерматологии и венерологии. — 2005. — № 4. — С. 60-64.
  • 4. Глоро Р. Понятие фотостарения. Классификация типов кожи и предложения по уходу / Р. Глоро. — М., 2011. — 70 с.
  • 5. Морфофункциональные изменения кожи при паранеопластических дерматозах / О.Д. Мяделец, В.П. Адаскевич, С.М. Хассуна, В.О. Мяделец // Сборник статей Витебского Государственного медицинского университета. — Витебск, 2005. — С. 38-49.
  • 6. Потекаев Н.Н. Новые подходы в коррекции возрастных изменений кожи / Н.Н. Потекаев, Д.В. Гуткин // Клиническая дерматология и венерология. — 2006. — № 3. — С. 43-47.
  • 7. Exspossion of DNA damage and stress protiens by UVA irradiation of human skin in vivo / L. Applegate, C. Scaletta, A. Fourtanier [et al.] // European Journal of Dermatology. — 1997. — № 7: 3. — Р. 215-219.
  • 8. Czernielewski J.M. Effects of chronic sun exposure on human Langerhans cell densities / J.M. Czernielewski, I. Masouye, A. Pisani // Photodermatology. — 1999. — № 5. — Р. 116-120.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 32-34 сторінки, код УДК 616.516-092:616-001