Ждан В. М., Іваницький І. В., Криворучко І. Г., Гопко О. Ф., Приходько Н. П.

ПОЄДНАННЯ ОСТЕОПОРОЗУ І КАРДІОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЯК ПРОБЛЕМА ПОЛІМОРБІДНОСТІ


Про автора:

Ждан В. М., Іваницький І. В., Криворучко І. Г., Гопко О. Ф., Приходько Н. П.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведені результати вивчення особливостей перебігу кардіоваскулярної патології у хворих на остеопенію та остеопороз. Встановлена тісна залежність між показниками мінеральної щільності кісткової тканини та товщини інтими-медіа сонних артерій, швидкості проходження пульсової хвилі, показниками ліпідограми (концентрації загального холестерину, індексу атерогенності), що підтверджувалось результатами клінічних та функціональних методів обстеження. Отримані дані доводять необхідність ранньої діагностики ураження ендотелію судин та процесів резорбції кісткової тканини задля попередження розвитку ускладнень коморбідної патології.

Ключові слова:

остеопороз, атеросклероз, сфігмометрія, інтима – медія сонних артерій

Список цитованої літератури:

  • 1. Блигосклонная Я.В. Остеопороз : [лекция] / Я.В. Блигосклонная, Е.И. Красильникова, Т.Л. Каронова, Е.Н. Гринева // Новые СПб. врачеб. ведомости. – 2010. — № 2. – С. 46-53.
  • 2. Зупанец И. Дефицит кальция и остеопороз: две стороны одной медали / И. Зупанец, Н. Безуглая // Фармацевт практик. – 2012. – № 1. – С. 36-37.
  • 3. Казаков А.В. Остеопороз в терапевтической практике / А.В. Казаков, Н.А. Кравчун // Міжнар. ендокрин. журн. – 2010. — № 2. – С. 37-41.
  • 4. Климовицкий Ф.В. Остеопороз – метаболическое заболевание костей / Ф.В. Климовицкий, Е.В. Бутев // Травма. – 2008. – Т. 9, № 4. – С. 470-477.
  • 5. Котельников Г.П. Остеопороз : [руководство] / Г.П. Котельников, С.В. Булгакова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с.
  • 6. Орлова Я.А. Оценка жесткости магистральных артерий – новые перспективы неинвазивной диагностики коронарного атеросклероза / Я.А. Орлова, А.Е. Кузьмина, И.В. Баринова [и др.] // Тер. арх. – 2009. — № 4. – С. 8-13.
  • 7. Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті) / В.В. Поворознюк: у 4 томах. — 2014. — Т. 4. — 672 с.
  • 8. Поворознюк В.В. Саркопения и возраст: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Новости медицины и фармации. — 2013. — 8 (456). — С. 10-12.
  • 9. Cheng Shen Relation Between Bone Mineral Density, Bone Loss and the Risk of Cardiovascular Disease in a Chinese Cohort / Shen Cheng, Deng Juan, Zhou Rui [et al.] // American Journal of Cardiology. – 2012. — Vol. 110, Issue 8. – P. 1138-1142.
  • 10. Verschueren S. Sarcopenia and its relationship with bone mineral density in middle-aged and elderly European men / S. Verschueren, E. Gielen, T.W. O’Neill [et al.] // Osteoporos Int. — 2013. — 24 (1). — P. 87-98.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 46-48 сторінки, код УДК 616.12-005.4-06:616.71-007.234]-092