Макаренко О. М., Савосько С. І.

ВПЛИВ ТІОПЕНТАЛ НАТРІЮ НА СТАН ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ


Про автора:

Макаренко О. М., Савосько С. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті досліджували вплив тіопенталу-натрієвого наркозу на біохімічні показники енергообміну у тканині мозку щурів на різних термінах після застосування загальної анестезії. За умов наркозу встановлено різку гіперпродукцію лактату в перші хвилини після введення тіопенталу натрію і розвиток тривалого лактат-ацидозу, падіння рівня пірувату і NAD/NADH пар. Відновлення енергетичного обміну тканини мозку при наркозі було тривалим і проявлялось відновленням рівня пірувату лише через 6 годин після введення тіопенталу натрію. Результати досліджень розширюють відомі біохімічні аспекти дії наркозного засобу і доповнюються новими даними щодо відновлення організму після виходу зі стану наркозу.

Ключові слова:

тіопенталу натрію, лактат, піруват, енергообмін

Список цитованої літератури:

  • 1. Торопова А.А. Влияние растительного средства «Полиноофит» на энергетический статус организма белых крыс в ранний постнаркозный период / А.А. Торопова, М.Ю. Итыгилов, Я.Г. Разуваева / Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. – 2015. – № 2(102). – С. 95-98.
  • 2. Bergmeyer H.U. Methods of enzymatic analysis / H.U. Bergmeyer. – New York, 1963. – 1064 p.
  • 3. Caines D.E. Comparison of isoflurane and propofol maintenance anesthesia and evaluation of cerebrospinal fluid lactate and plasma lactate concentrations for dogs with intracranial disease undergoing magnetic resonance imaging / D.E. Caines. – Guelph, Ontario, Canada, 2012. – 166 p.
  • 4. Changes in myocardial lactate, pyruvate and lactate-pyruvate ratio during cardiopulmonary bypass for elective adult cardiac surgery: Early indicator of morbidity / P.M. Kapoor, B. Mandal, U.K. Chowdhury [et al.] // J. Anaesthesiol Clin. Pharmacol. – 2011. – Vol. 27, № 2. – P. 225–232.
  • 5. Dewhirst E. Perioperative care of an infant with pyruvate dehydrogenase deficiency, Southern African / E. Dewhirst, S. Rehman, J.D. Tobias // Journal of Anaesthesia and Analgesia. – 2012. – Vol. 18, № 2. – Р. 115-118.
  • 6. Dienel G.A. Brain lactate metabolism: The discoveries and the controversies / G.A. Dienel // J. Cereb. Blood Flow Metab. – 2012. – Vol. 32, № 7. – P. 1107-1138.
  • 7. The effects of propofol and thiopental continuous infusion on serum potassium disturbances in neurosurgical patients / Tae Kyong Kim, Young-Jin Lim, Jae-Woo Ju [et al.] // J. Korean Neurosurg. Soc. – 2015. – Vol. 57, № 3. – P. 197-203.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 56-59 сторінки, код УДК 615.011