Манжалій Е. Г., Вірченко О. В.

ЧИ Є ЗВ’ЯЗОК МІЖ НЕЙРОПРОТЕКТОРОМ ХОЛІНУ АЛЬФОСЦЕРАТОМ ТА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ?


Про автора:

Манжалій Е. Г., Вірченко О. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою даної роботи було оцінити вплив нової схеми лікування на основі комбінації лактулози та холіну альфосцерату на біохімічні показники крові щурів за умов експериментального моделювання печінкової енцефалопатії (ПЕ) та порівняти його зі стандартною схемою лікування. Для моделювання ПЕ тваринам вводили внутрішньочеревинно 1 мл/кг 15% розчину CCl4 в оливковій олії чотири рази на тиждень впродовж 4 тижнів. Впродовж 1 місяця після моделювання патології щурів дослідних груп лікували за стандартною та новою схемою. Стандартна схема включала введення 1 раз на добу ларнаміну (75 мг/кг, внутрішньочеревинно (в/о)), рифаксиміну (10 мг/кг, внутрішньошлунково (в/ш)) та лактулози (1,5 мл/кг, в/ш). За новою схемою тварин лікували лактулозою та холіну альфосцератом (15 мг/кг, в/о). В сироватці крові щурів визначали концентрацію білірубіну, загального білку, активність аспартатамінотрансферази (АСТ), аланінамінотрансферази (АЛТ) та лужної фосфатази (ЛФ). Результати свідчать про зміни даних біохімічних показників у щурів з печінковою енцефалопатією та відновлення їх до показників контролю під впливом холіну альфосцерату. Терапевтичний ефект нової схеми лікування був подібним до стандартної, проте було зареєстроване більш суттєве зменшення концентрації білірубіну та активності АСТ і збільшення концентрації білка в крові при лікуванні холіну альфосцератом.

Ключові слова:

холіну альфосцерат, CCl4, печінкова енцефалопатія, білірубін, АСТ, АЛТ, лужна фосфатаза

Список цитованої літератури:

 • 1. Алкоголь вбиває понад 40000 українців щороку. – 2010. – Режим доступу до електронного ресурсу: http://tvereza.info/sobriety/today/utoday_ru.html/.
 • 2. Манжалій Е.Г. Покращення моделювання та діагностики печінкової енцефалопатії у щурів / Е.Г. Манжалій, Т.М. Кондратюк, В.Є. Фалалєєва, О.В. Вірченко, Д.В. Голишкін // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Т. 126, № 1. – С. 239-243.
 • 3. Шкурко М.Г. Эффективность и переносимость глиатилина в лечении печеночной энцефалопатии / М.Г. Шкурко, Э.Г. Манжалий // Український неврологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 91-95.
 • 4. Als-Nielsen B. Non-absorbable disaccharides for hepatic encephalopathy: systematic review of randomised trials / B. Als-Nielsen, L.L. Gluud, C. Gluud // BMJ (Clinical research ed.). – 2004. – Vol. 328, No. 7447. – P. 1046.
 • 5. Bass N.M. Rifaximin treatment in hepatic encephalopathy / N.M. Bass, K.D. Mullen, A. Sanyal [et al.] // The New England journal of medicine. – 2010. – Vol. 362, No. 12. – P. 1071-1081.
 • 6. Frontera J.A. Management of hepatic encephalopathy / J.A. Frontera // Current treatment options in neurology. – 2014. – Vol. 16, No. 6. – P. 297.
 • 7. Grover V.P. The why and wherefore of hepatic encephalopathy / V.P. Grover, J.M. Tognarelli, N. Massie [et al.] // International journal of general medicine. – 2015. – Vol. 8. – P. 381-390.
 • 8. Huang Y.-W. Pathogenesis and management of alcoholic liver cirrhosis: a review / Y.-W. Huang, S.-S. Yang, J.-H. Kao // Hepatic medicine : evidence and research. – 2011. – Vol. 3. – P. 1-11.
 • 9. Kircheis G. Therapeutic efficacy of l-ornithine-l-aspartate infusions in patients with cirrhosis and hepatic encephalopathy: results of a placebo-controlled, double-blind study / G. Kircheis, R. Nilius, C. Held [et al.] // Hepatology (Baltimore, Md.). – 1997. – Vol. 25, No. 6. – P. 1351-1360.
 • 10. Nand N. Clinical profile of alcoholic liver disease in a tertiary care centre and its correlation with type, amount and duration of alcohol consumption / N. Nand, P. Malhotra, D.K. Dhoot // The Journal of the Association of Physicians of India. – 2015. – Vol. 63, No. 6. – P. 14-20.
 • 11. Patidar K.R. Antibiotics for the treatment of hepatic encephalopathy / K.R. Patidar, J.S. Bajaj // Metabolic brain disease. – 2013. – Vol. 28, No. 2. – P. 307-12.
 • 12. Rahimi R.S. Hepatic encephalopathy: how to test and treat / R.S. Rahimi, D.C. Rockey // Current opinion in gastroenterology. – 2014. – Vol. 30, No. 3. – P. 265-71.
 • 13. Randolph C. Neuropsychological assessment of hepatic encephalopathy: ishen practice guidelines / C. Randolph, R. Hilsabeck, A. Kato [et al.] // Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver. – 2009. – Vol. 29, No. 5. – P. 629-635.
 • 14. Riggio O. Effect of lactitol and lactulose administration on the fecal flora in cirrhotic patients / O. Riggio, M. Varriale, G.P. Testore[et al.] // Journal of clinical gastroenterology. – 1990. – Vol. 12, No. 4. – P. 433-436.
 • 15. Zipprich A. Prognostic indicators of survival in patients with compensated and decompensated cirrhosis / A. Zipprich, G. Garcia-Tsao, S. Rogowski [et al.] // Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver. – 2012. – Vol. 32, No. 9. – P. 1407-1414.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 65-69 сторінки, код УДК 616.36-004 + 615.917 + 612.821.5