Плевінскіс П. В.

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КОНТАКТ ЛЮДИНИ З НИЖНЬОЮ (ДНИЩЕВОЮ) ЧАСТИНОЮ АВТОМОБІЛЯ


Про автора:

Плевінскіс П. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Розглянуті питання специфічного варіанта ДТП – травмування людини днищевою частиною автомобіля. Перелічені обставини цього виду травмування тіла людини, а також механізми утворення тілесних ушкоджень при цьому. Встановлено, що у випадку травмування тіла людини днищевою частиною автомобіля тілесні ушкодження, що утворюються, мають особливу, досить специфічну морфологію. Проведене дослідження говорить про те, що вивчений вид травмування людини – травмування днищевою частиною автомобіля – має свої особливості, які дозволяють успішно проводити диференційну діагностику, зокрема, між перекочуванням через тіло колеса (колес) автомобіля та травмуванням тіла днищем автомобіля.

Ключові слова:

судова медицина, автомобільна травма, пішохід, механізм ушкоджень

Список цитованої літератури:

  • 1. Коршаков И.К. Автомобиль и пешеход: анализ механизма наезда / И.К. Коршаков. — Москва, «Транспорт», 1988. — 141 с.
  • 2. Коршаков И.К. Определение скорости автомобиля в момент наезда на пешехода / И.К. Коршаков, П.П. Чалкин, А.Л. Чубченко. — Москва, 1992. — 23 с.
  • 3. Расследование дорожно-транспортных происшествий / Под ред. В.А. Федорова, Б.Я. Гаврилова. — Москва, Изд-во «Экзамен», 2003. — С. 132-137.
  • 4. Фетисов В.А. Актуальные вопросы транспортной травмы по материалам публикаций в журнале «Судебно-медицинская экспертиза» за период с 1958 по 2012 г. / В.А. Фетисов, С.А. Смиренин, А.В. Нестеров [и др.] // Судебно-медицинская экспертиза. – 2014. — № 3. – С. 56-62.
  • 5. Шевцов С.А. Расследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий / С.А. Шевцов, К.В. Дубонос. — Харьков, «Факт», 2003. — С. 63-76.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 83-86 сторінки, код УДК 340.6:616-001: 629.1131.115