Шипко А. Ф.

ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ РЕГІОНАЛЬНО-ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ АНТЕНАТАЛЬНИХ ТА ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ДИСПЛАЗІЇ ТА ДИСПЛАСТИКОЗАЛЕЖНОЇ ПАТОЛОГІЇ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ


Про автора:

Шипко А. Ф.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчена частота окремих факторів ризику бронхолегеневої дисплазії і диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи та визначені їх інформативність i прогностичне значення. Доведена найбільша значимість таких факторів, як ускладнений перебіг вагітності, вік матері на момент народження дитини, наявність переривань попередніх вагітностей. З`ясовано, що наявність у дітей від попередніх вагітностей стигм дисембріогенезу, а також наявність проявів гестозу можуть бути інформативними стосовно формування ДЗП у разі народження недоношеної дитини чи дитини з низькою масою тіла. 3.По вивченим факторам розраховано їх патометричне та санометричне значення, що дозволить в подальшому включити ці фактори до структури регіональних програм профілактики.

Ключові слова:

соціальна медицина, здоров`я дитячого населення, регіональні особливості, бронхолегенева система, прогнозування

Список цитованої літератури:

 • 1. Агашков В.С. Бронхолегенева дисплазія у новонароджених / В.С. Агашков, Т.М. Кліменко // Проблеми сучасної науки та освіти. – 2010. – № 4. – С. 83-86.
 • 2. Артаментова Л.А. Статистические методы в биологии: учебник для студ. высших учебных заведений / Л.А. Артаментова, О.М. Утелевская // Горловка: Ліхтар. – 2008. – 248 с.
 • 3. Беш Л.В. Особливості перебігу рецидивного бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку, які в неонатальний період перенесли розлади дихання / Л.В. Беш, О. І. Мацюра // Акушерство та гінекологія. – 2009. – Т. 3, № 15 – С. 5-11.
 • 4. Давидова И.В. Формирование течение и исходы бронхолегочной дисплазии у детей: автореф. дис. … д-ра мед. наук / И.В. Давидова. – Москва, 2010. – 47 с.
 • 5. Панченко А.С. Бронхолегочная дисплазия у детей: клиника, диагностика, исходы / А.С. Панченко, И.Н. Гаймоленко, О.А. Тихоненко [и др.] // Забайкальский медицинский вестник. – 2013. – № 1. – С. 175-183.
 • 6. Сенаторова А.С. Оптимізація медичної допомоги дітям з бронхолегеневою дисплазією / А.С. Сенаторова, А.Ф. Шипко, О.Л. Логвінова, Г.Р. Муратов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т. IV. — № 4 (14). — С. 31-36.
 • 7. Сенаторова А.С. Стратегія реформування організації педіатричної допомоги населенню на сучасному етапі / А.С. Сенаторова, Т.В. Чайченко, А.Ф. Шипко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т.IV. — № 3 (13). — С. 15-19.
 • 8. Снисарь В.I. Бронхолегенева дисплазія у недоношених новонароджених: патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 1) / В.I. Снисарь, О.I. Оболонський, Д.М. Сурков // Здоровье ребенка. – 2013. – Т. 4, № 47.
 • 9. Фролова Т.В. Стан популяційного здоров`я дітей Харківського регіону на сучасному етапі / Т.В. Фролова, А.Ф. Шипко, О.В. Охапкіна, І.Р. Сіняєва, Н.Ф. Стенкова // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2014. — №9. — С. 86-90.
 • 10. Шипко А.Ф. Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи детям с заболеваниями органов дыхания / А.Ф. Шипко // Медицина сьогодні i завтра. – 2014. — № 1 (62). — С. 110-116.
 • 11. Шипко А.Ф. Проблемные вопросы ресурсного обеспечения областной детской клинической больницы и пути совершенствования медицинской помощи детям / А.Ф. Шипко // Експериментальна та клінічна медицина. – 2015. — № 1 (66). — С. 196-200.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 128-131 сторінки, код УДК 616-053.2: 614.2