Волошин М. А., Світлицький А. О., Зінич О. Л.

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОХОДЖЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ


Про автора:

Волошин М. А., Світлицький А. О., Зінич О. Л.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті розглянуті основні напрямки походження анатомічних термінів, а так само проведена спроба встановити закономірності виникнення і систематизувати основні джерела походження анатомічних термінів. Згідно походженням їх можна поділити на терміни: 1) анатомічні назви, що відображають античні уявлення про навколишній світ і його пристрої; 2) міфологізми античного походження, і біблеїзми; 3) епонімічні назви.

Ключові слова:

анатомічні терміни, походження, античні терміни, міфологізми, епоніми

Список цитованої літератури:

  • 1. Арнаудов Г.Д. Медицинская терминология на пяти языках / Г.Д. Арнаудов. – София: Медицина и физкультура, 1964. – 1029 с.
  • 2. Бекишева Е.В. Учебный историко-этимологический словарь медицинских терминов / Е.В. Бекишева. — Москва, Самара: ГП «Перспектива», 2002. – 78 с.
  • 3. Бурнос О.І. Латинсько-українська анатомо-гістологічна термінологія / О.І. Бурнос, М.П. Буріх, С.Ю. Масловский. — Харків, 2002. – 207 с.
  • 4. Волошин Н.А. Формализация анатомической терминологии — способ оптимизации учебного процесса / Н.А. Волошин, А.А. Светлицкий, М.С. Щербаков, Е.А. Григорьева, Н.Г. Лебединец, Е.В. Артюх // Галицький лікарський вісник. — Том 17. — № 2. — 2010. — С. 106-108.
  • 5. Волошин М.А. Походження назв структур і термінів в остеології / М.А. Волошин, А.О. Світлицький // Вісник морфології. — Т. 16. — № 1. — 2010. – С. 227-230.
  • 6. Волошин М.А. «Эпоними в анатомии человека» / М.А. Волошин, Д.В. Мартынов, А.В. Чернявський, А.А. Светлицкий. — Довідник Запоріжжя: «Печатний мир», 2010. — С. 114.
  • 7. Плитниченко Б.Г. Латинская терминология в курсе анатомии человека: Учебное пособие / Б.Г. Плитниченко, М.А. Бондаренко. — Тула: Изд-во ТулГУ, 2006. — 130 с.
  • 8. Шмачина А.В. Этимология некоторых анатомических терминов. Материалы межрегиональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодежь и наука: итоги и перспективы» / А.В. Шмачина. — Россия, Издательство СГМУ.
  • 9. Kachlik D. Anatomical terminology and nomenclature: past, present and highlights / D. Kachlik, V. Baca, I. Bozdechova, P. Cech // Surg Radiol Anat. —(August 2008). — 30 (6). — Р. 459-466.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 143-146 сторінки, код УДК 81'276.5:611