Зідрашко Г. А., Алієва О. Г., Сулаєва О. М., Таврог М. Л., Варакута О. А.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ


Про автора:

Зідрашко Г. А., Алієва О. Г., Сулаєва О. М., Таврог М. Л., Варакута О. А.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Відбито досвід використання сучасних технологій, які значно підвищили ефективність навчання майбутніх стоматологів при засвоєнні дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія», що підтвердили протягом 5-ти років результати ліцензійних іспитів «Крок 1 «Стоматологія».

Ключові слова:

оптимізація, сучасні технології в навчанні, самостійна робота, кредитно модульна система

Список цитованої літератури:

  • 1. ГавриленкоМ.А. Кредитно-модульна система у викладанні гістології, цитології та ембріології / М.А.Гавриленко, Г.А. Зідрашко, О.О. Кокарь, О.В. Артюх, Н.В. Степанова // Український стоматологічнй альманах. — 2011. — № 3. — С. 8-9.
  • 2. Сирцов В.К. Досвід використання інформаційних технологій в навчальному процесі на кафедрі гістології, цитології та ембріології / В.К. Сирцов, О.Г. Алієва, І.В. Сидорова, Г.А. Зідрашко // Актуальні питання медичної науки та практики : зб. наук. праць Запорізького Державного медичного університету. — 2015. — Вип. 82, Т. 2, Кн. 2. — С. 57-62.
  • 3. СырцовВ.К. Организация самостоятельной работы студентов / В.К. Сырцов, Г.А. Зидрашко, Е.Г. Алиева [и др.] // Гуманітарний вісник ДВНЗ-Додаток. — Вип. 5, Т. V (56): «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». — Київ, 2014. — С. 419-425.
  • 4. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання / П.І. Сікорський. — К.: Вид-во Європейського університету, 2004. — 127 с.
  • 5. Чертов С.А. Применение компьютерных технологий в учебном процессе студентов, обучающихся по специальности «Стоматология» / С.А. Чертов, Г.А. Зидрашко, Е.В. Артюх [и др.] // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014. — Запоріжжя-Київ, 2014. — С. 116-117.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 147-149 сторінки, код УДК 378.147: [378.016:616.31]