Алієв З. У.

ІНДИВІДУАЛЬНА ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ЗУБОЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИМИ АНОМАЛІЯМИ


Про автора:

Алієв З. У.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета — вивчення результатів реалізації програми профілактики стоматологічних захворювань на базі дитячого стоматологічного центру управління охорони здоров’я м. Баку. Дослідження проводилось у два етапи з використанням методів стоматологічного обстеження. На першому етапі було обстежено 1600 дітей у віці 3-5, 6-9, 10-12, 13-15 років з різними формами зубощелепних аномалій. Серед загальної сукупності обстежених були сформовані групи (16 груп по 50 чоловік в кожній). Результат аналізу профілактичних заходів (чищення зубів після кондитерських виробів, очищення проміжків між зубами за допомогою зубної нитки та чищення зубів професійно) протягом року показав, що гігієнічний стан зубів має значні покращення.

Ключові слова:

зубощелепні лицеві аномалії, індивідуальна гігієна порожнини рота, профілактика стоматологічних захворювань

Список цитованої літератури:

  • 1. Алимова Р.Г. Индивидуальная гигиена полости рта при применении современных несъёмных сложных ортодонтических конструкций / Р.Г. Алимова // Стоматология. – 2004. — № 6 — С. 63-65.
  • 2. Алимова Р.Г Опыт реализации школьной программы профилактики стоматологических заболеваний / Р.Г. Алимова // Стоматология. – 2001. — № 3 — С. 60-62.
  • 3. ВОЗ. Стоматологическое обследование. Основные методы. Женева. – 1997. — С. 76.
  • 4. Грудянов А.И. Воспалительные заболевания пародонта как фактор риска развития патологии сердечно-сосудистой системы (обзор литературы) / А.И. Грудянов, В.В. Овчинникова // Стоматология. – 2007. — № 5. — С. 76-78.
  • 5. Стентон Г. Медико-биологическая статистика / Г. Стентон. — Москва, Практика. – 1999. — С. 459.
  • 6. Улитковский С.Б. Прикладная гигиена полости рта / С.Б. Улитковский // Новое в стоматологии. – 2000. — № 6. — С. 4-125.
  • 7. Grau A.S. Role Anti-infective Strategies in the Prevention of Stroke / A.S. Grau // Curr. Treat Options Cardiovasc. Med. — 2005. — 7:3 — Р. 187-195.
  • 8. Kolmos H.S. Infections and cardiovascular disease / H.S. Kolmos, C.N. Gluud // Art Danish Ugeskr Laeger. — 1999. — 161:37. — Р. 5161-5164.
  • 9. Matilla K.J. Dental infection and cardiovascular disease a review / K.J. Matilla, P.S. Pussinen, S. Paju // S. Periodontol. – 2005. — 76:11. — Р. 2085-2088.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 155-158 сторінки, код УДК 616.31