Бобирьов В. М., Петрова Т. А., Островська Г. Ю., Муляр Л. А., Колот Е. Г.

ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕНАРКОТИЧНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ


Про автора:

Бобирьов В. М., Петрова Т. А., Островська Г. Ю., Муляр Л. А., Колот Е. Г.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Больові синдроми у стоматології є найбільш розповсюдженими. Вони викликані запальними процесами, травматичними ушкодженнями, оперативними втручаннями і часто мають інтенсивний характер. Сучасна анальгезія побудована на використанні селективних або специфічних засобів (мелоксикам, целекоксиб, парекоксиб, ацеклофенак), які володіють високою знеболюючою активністю та краще переносяться хворими, особливо з боку шлунково-кишкового тракту. Раціональне використання анальгетиків повинно базуватися на науково-обґрунтованих принципах індивідуалізації вибору препаратів, адекватному дозуванні, комбінуванні, профілактиці побічної дії, ін. Якісне знеболення суттєво сприяє підвищенню ефективності лікування.

Ключові слова:

больовий синдром в стоматології, анальгетична активність, селективні ННА, раціональне знеболення

Список цитованої літератури:

 • 1. Анісімов М.В. Влияние метода обезболивания на качество стоматологического лечения / М.В. Анісімов // Вісник стоматології. — 2011. — № 4. — С. 46-50.
 • 2. Безрукова И.В. Анальгетическое действие препарата кетанов в комплексном лечении больных с пульпитами и периодонтитами / И.В. Безрукова, Л.Н. Герчиков // Стоматология. — 2000. — № 2. — С. 10-11.
 • 3. Безшейко В.Г. Новые подходы к терапии при болевом синдроме: лорноксикам с позиций доказательной медицины / В.Г. Безшейко // Укр. мед. час. — 2013. — № 1/11. — С. 81-84.
 • 4. Бобирьов В.М. Внутрішні хвороби. Фармакотерапія больового синдрому / В.М. Бобирьов, Т.А. Петрова, Г.Ю. Островська. — Полтава: Верстка, 2003. — 240 с.
 • 5. Вікторов О.П. Ефективне та безпечне застосування анальгетиків-антипіретиків (погляд на проблему) / О.П. Вікторов, С.І. Дзяк, О.Є. Базик [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2011. – № 6(86). — ХІ/ХП. – С. 90-93.
 • 6. Есин О. Боль: лечение и профилактика / О. Есин, Р. Есин, М. Наприенко // Врач. — 2011. — № 7. — С. 43-45.
 • 7. Зорян Е.В. Эффективность и безопасность нестероидных противовоспалительных средств / Е.В. Зорян // Стоматология для всех. – 2012. – № 1. – С. 36-39.
 • 8. Козачок Н.Н. Лидер ХХІ века в лечении болевого синдрома / Н.Н. Козачок, М.Н. Селюк // Укр. мед. часопис. – 2010. – № 3 (77). — V-VІ. – С. 55-58.
 • 9. Малаховська А.О. Порівняльна характеристика післяопераційного больового синдрому та побічних ефектів при застосуванні різних схем знеболення / А.О. Малаховська, С.М. Шувалов // Вісник стоматології. – 2012. – № 1. – С. 39-42.
 • 10. Сохов С.Т. Сравнительная оценка эфективности различных вариантов применения нестероидных противовоспалительных препаратов при лечении одонтенных воспалительных заболеваний / С.Т. Сохов, Е.И. Воробьев, Л.А. Аксамит [и др.] // Стоматология для всех. – 2012. – № 1. – С. 4-8.
 • 11. Tacca M. Del. Мелоксикам – нестороидное противовоспалительное средство с избирательным подавлением изофермермента циклооксигеназы-2: клиническая эффективность / M. Del. Tacca, R. Colucci, M. Fornai // Анестезиология. — 2010. — № 5-6. — С. 27-36.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 164-167 сторінки, код УДК 616. 31- 085.212