Бублій Т. Д., Костиренко О. П.

ЦИТРАТНИЙ БУФЕР ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ ОБТУРАЦІЇ ДЕНТИННИХ КАНАЛЬЦІВ КОРЕНЕВОГО КАНАЛУ


Про автора:

Бублій Т. Д., Костиренко О. П.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведені результати використання цитратного буферу в ендодонтії. Проведені нами дослідження показали, що в результаті хімічної взаємодії утворюється нерозчинна кристалічна субстанція цитрату кальцію, яка повністю просочує навколопульпарний шар дентину. Це своєрідна коренева пломба, біологічно інертна, хімічно з’єднана з дентином та нерозчинна. Крім того, нейтральне середовище даного розчину (рН 6.0) забезпечує повну відсутність агресивної дії на тканини зуба та прилеглі до них органічні структури. Виявлені особливості при використанні цитратного буферу можуть використовуватись як альтернатива імпрегнаційним методам, зокрема резорцин-формаліновому методу.

Ключові слова:

цитратний буфер, обтурація, кореневий канал

Список цитованої літератури:

  • 1. Боровский Е.В. Лечение осложнений кариеса зубов: проблемы и их решения / Е.В. Боровский // Стоматология. — 1999. —№ 1. — С. 21-24.
  • 2. Бублій Т.Д. Експериментальне дослідження використання різних концентрацій лимонної кислоти в ендодонтії / Т.Д. Бублій, О.П. Костиренко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Медична наука в практику охорони здоров’я». – Полтава, 2015. – С. 17-19.
  • 3. Костыренко А.П. Ирригация системы корневого канала растворами лимонной кислоты в эксперименте / А.П. Костыренко, Т.Д. Бублий // Материалы международной практической конференции «Стоматологическое здоровье ребенка». – Омск, 2016. – С. 100-102.
  • 4. Prado M. Scanning electron microscopic investigation of the effectiveness of phosphoric acid in smear layer removal when compared with EDTA and citric acid / M. Prado, H. Gusman, B.P. Gomes, R.A. Simão // J Endod. — 2011; 37. Р. 255-258.
  • 5. Scelza M.F. Effect of three different time periods of irrigation with EDTA-T, EDTA, and citric acid on smear layer removal / M.F. Scelza, V. Pierro, P. Scelza, M. Pereira // Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. — 2004; 98. Р. 499-503.
  • 6. Walerhous B.Y. Formocresol and altenative primary molar pulpotomy medicaments: a review / B.Y. Walerhous // Endod Dent Traumatol. —1995, Aug; 11 (4). — Р. 157-162.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 168-170 сторінки, код УДК 616.314-085-74