Гасюк П. А., Радчук В. Б.

РОЛЬ ЦИФРОВОГО ОБ’ЄМНОГО СКАНУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ОПОРНИХ ЗУБІВ ДО ПРОТЕЗУВАННЯ НЕЗНІМНИМИ ОРТОПЕДИЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ


Про автора:

Гасюк П. А., Радчук В. Б.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Використання системи цифрового об’ємного сканування CAD/CAM для визначення та перевірки глибини препарування досліджуваних зубів лікарями ортопедами-початківцями, дає змогу більш точно та бережно підійти до питання раціональності глибини одонтопрепарування під незнімні ортопедичні конструкції, та як наслідок вирішити питання відносно збереження пульпи перед протезуванням.

Ключові слова:

протезування зубів, CAD/CAM, пришийковий уступ, штучна коронка

Список цитованої літератури:

  • 1. Гасюк П.А. Влияние одонтопрепарирования под несъемные ортопедические конструкции на пульпу зуба с позиции морфологии / П.А. Гасюк, В.Б. Радчук, П.П. Брехличук, Д.В. Калашников, С.Г. Зубченко // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – 2015. – Т. 14, № 4.
  • 2. Гасюк П.А. Методика цифрового объёмного сканирования культи зуба путём применения Сomputer Aided Design-технологии / П.А. Гасюк, В.Б. Радчук, Д.В. Калашников, С.Г. Зубченко // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – 2015. – Т. 14, № 2.
  • 3. Кунин В.А. О целесообразности депульпирования зубов в стоматологической ортопедической практике / В.А. Кунин // Дентал Юг. − 2008. − № 4. − С. 22-23.
  • 4. Davidovich G. The use of CAD/CAM in dentistry / G. Davidovich, P.G. Kotick // Dental clinics of North America. − 2011. – Vol. 55. − № 3. − P. 559-570.
  • 5. Gasiuk P.A. The influence of orthodontics preparation for the unfixed orthodontic constructions on the tooth pulp from the point of view of morphology / P.A. Gasiuk, V.B. Radchuk, P.P. Brekhlichuk, D.V. Kalashnikov, S. G. Zubchenko // Intermedical journal. – 2015. – Vol. III (5). – P. 39-43.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 171-173 сторінки, код УДК 611.36-08.24:48