Зайцев А. В., Ваценко А. В. Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О., Сілкова О. В.

МОЖЛИВА ФУНКЦІЯ ЗУБА У ФІЛОГЕНЕЗІ ХРЕБЕТНИХ


Про автора:

Зайцев А. В., Ваценко А. В. Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О., Сілкова О. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мультифункціональність органів живих істот є основною передумовою для перетворення виду в тому чи іншому напрямку. Таке положення викликає зацікавленість розгляду структур організму крізь призму еволюції. Щодо твердотканних утворень організмів, привертає увагу питання: чому раптом природа почала так марнотратно створювати неорганічні структури в царстві органіки? Відповідей може бути декілька: 1) щоб захистити живий організм; 2) створити опору для розміщення та функціонування органів і систем. Зазначеним цілям служать два типи скелета – зовнішній і внутрішній. Вважають, що утворення щільних матерій сприяло еволюційному стрибку організму. Проте дані відповіді на ці питання є не зовсім вичерпними. Існує версія, що припускає появу твердих частин, які складаються з вуглекислого кальцію, в зв’язку зі зміною сольового складу раніше існуючого океану, де виникло і розвивалося життя, а також з метою регуляції цього сольового складу. Такий підхід запропанував у своїй роботі А.С. Монін. Вуглекислими утвореннями біогенного походження є будиночки поліхет, перісарки гідроїдів, скелети коралів, раковини молюсків і плечоногих. Відносно хребетних, які будують свій скелет з фосфорнокислих солей, подібних припущень не висувалося. У зв’язку з цим доцільно розглянути причину появи твердих тканин на основі сполук фосфору у живих організмів з цієї точки зору. В роботі робиться висновок про те, що дентальний орган став надійним, доступним сховищем для сполук фосфорного типу.

Ключові слова:

зуб, функціональність органів, еволюція

Список цитованої літератури:

 • 1. Аверинцев С.В. Зоология беспозвоночных / С.В. Аверинцев. – М.: Советская наука, 1952. – 463 с.
 • 2. Беклемишев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных / В.Н. Беклемишев. – М.: Наука, 1964. – Т. 2. – 446 с.
 • 3. Бобков Ю.Г. Первая помощь при лекарственных и бытовых отравлениях / Ю.Г. Бобков, Г.П. Лебедев, О.Ю. Урюпов, С.Ф. Фролов. – Л.: Медицина, 1979. – 168 с.
 • 4. Быстров А.П. Прошлое, настоящее, будущее человека / А.П. Быстров. – Л., Медгиз, 1957. – 314 с
 • 5. Виллер И.Б. Эволюция зубов и взаимоотношение дентина и кости, образующих зубы и покровные окостенения позвоночных / И.Б. Виллер. – М.: Медицина, 1966 – 219 с. – (География кариеса зубов: Труды VI расширенного пленума Всесоюзного общества стоматологов; С. 192-201).
 • 6. Градосельский В.В. Ядерное, химическое и бактериологическое оружие и защита от него / В.В. Градосельский. – М.: Издательство ДОСААФ, 1970. – 109 с.
 • 7. Гулій М. Вуглекислий газ і життя / М. Гулій // Наука и культура. Украина, 1972. – К., 1972. – С. 154-159.
 • 8. Давиташвили Л.Ш. История эволюционной палеонтологии от Дарвина до наших дней / Л.Ш. Давиташвили. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – 575 с.
 • 9. Зайцев А.В. К вопросу об эволюционном значении дентина / А.В. Зайцев, А.В. Артемьев // Археологічний Літопис Лівобережної України. – 2004. – № 1-2 (Ч. 15-16). – С. 2-4.
 • 10. Как рождаются фосфориты // Наука и жизнь. – 1984. – № 8. – С. 157-158.
 • 11. Камшилов М.М. Биотический круговорот / М.М. Камшилов. – М.: Наука, 1970. – 160 с.
 • 12. Коуэн Р. История жизни / Р. Коуэн. – К.: Наук. Думка, 1982. – 220 с.
 • 13. Лудевиг Р. Острые отравления / Р. Лудевиг, К. Лос; пер. с нем. – М.: Медицина, 1983. – 560 с.
 • 14. Лужников Е.А. Острые отравления: [руководство для врачей] / Е.А. Лужников, Л.Г. Костомарова. – М.: Медицина, 1989. – 432 c.
 • 15. Мамонтов С.Г. Биология: [справ. издание] / С.Г. Мамонтов. – М.: Высш. шк., 1992. – 478 с.
 • 16. Монин А.С. Популярная история Земли / А.С. Монин. – М.: Наука, 1980. – 224 с.
 • 17. Неотложная помощь при острых отравлениях: [справочник по токсикологии; под ред. академика АМН СССР С.Н. Голикова]. – М.: Медицина, 1978. – 312 с.
 • 18. Несынов Е.П. Живое глазами химика / Е.П. Несынов. – К.: Наукова думка, 1982. – 152 с.
 • 19. Николаев А.Я. Биологическая химия: [учеб. для мед. спец. вузов] / А.Я. Николаев. – М.: Высш. шк., 1989. – 495 с.
 • 20. Сивовол С.И. Пародонтит как инструмент эволюции / С.И. Сивовол // Стоматолог. – 2003. – № 5. – С. 58-60.
 • 21. Справочник по химии для поступающих в вузы: [под общ. ред. члена-корреспондента АН УССР А.Т. Пилипенко]. – К.: Наукова думка, 1971. – 408 c.
 • 22. Тимченко А.Д. Краткий медико-биологический словарь / А.Д. Тимченко. – Киев: Вища школа, 1988. – 360 с.
 • 23. Чудинов П. От динозавров до великого кольца / П. Чудинов // Наука и жизнь. – 1982. – № 3. – С. 47-49.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 188-192 сторінки, код УДК 577