Король Д. М., Король М. Д., Козак Р. В., Калашніков Д. В., Зубченко С. Г.

КРИСТАЛОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМИВУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ПАЦІЄНТІВ З ОРТОПЕДИЧНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ НА ВНУТРІШНЬОКІСТКОВИХ ІМПЛАНТАТАХ


Про автора:

Король Д. М., Король М. Д., Козак Р. В., Калашніков Д. В., Зубченко С. Г.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Актуальність представленої роботи зумовлена бурхливим розвитком сучасних високотехнологічних методів діагностики у стоматології та необхідністю впровадження високоінформативних неінвазивних підходів до визначення рівня гігієни порожнини рота. Авторами дослідження була поставлена мета: визначити особливості кристалографічного зображення твердої фази змиву з поверхонь ротової порожнини. Мікропрепарати були отримані шляхом прямої клиноподібної дегідратації. Графічна інформація зі світового мікроскопу передавалася до комп’ютера і оброблялася у програмі ImageJ. За допомогою макросу вищезазначеної програми отримувалося числове значення площі фрактальних структур білкової природи відповідно до загальної площі зображення. Проведений детальний статистичний аналіз дозволив стверджувати про різну відсоткову долю площі фрактальних структур білкової природи у дослідній та контрольній групах. Авторами встановлено, що в групі пацієнтів, які користуються незнімними зубними протезами з опорою на внутрішньокісткових імплантатах середній показник площі становив 67,58% (St.Err.Mean = 0,855), що на 11,76% більше, ніж в групі контролю.

Ключові слова:

гігієна, біоплівка, внутрішньокісткові імплантати, кристалографія

Список цитованої літератури:

  • 1. Бузоверя М.Э. Математический анализ структур твердой фазы биологических жидкостей / М.Э. Бузоверя, В.Л. Сельченков, Н.И. Сельченкова [и др.] // Альманах «Геронтология и гериатрия». – Вып. 1. – М., 2001. – С. 55-60.
  • 2. Булкина Н.В. Кристаллографическая картина десневой жидкости в норме и при воспалительных заболеваниях пародонта / Н.В. Булкина, Г.Е. Брилль, В.Т. Поделинская //Стоматология. – 2012. – № 4. – C. 16-19.
  • 3. Король Д.М. Фрактальность кристаллографических изображений нативной ротовой жидкости / Д.М. Король, Р.В. Козак, Ю.Л. Коробейникова // Приволжский научный вестник. – 2014. — № 12-1(40). — С. 136-139.
  • 4. Король Д.М. Морфометрические показатели кристаллографии ротовой жидкости у пациентов молодого возраста / Д.М. Король, Д.Д. Киндий // Современная медицина: актуальные вопросы / Сб. ст. по материалам XXXV — XXXVІ междунар. науч.-практ. конф. № 9-10 (35). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – С. 13-19.
  • 5. Тарасевич Ю.Ю. Качественный анализ закономерностей высыхания капли многокомпонентного раствора на твердой подложке / Ю.Ю. Тарасевич, Д.М. Православнова // Журнал технической физики. – 2007. – Т. 77, вып. 2. – С. 17-21.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 209-213 сторінки, код УДК 616.311-089.165.4:616.314-089.23:616.314-089.843