Лобач Л. М., Шундрик М. А., Марченко І. Я., Ткаченко І. М.

ЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ПЛОМБУВАННЯ В ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНИХ ВЕРХІВКОВИХ ПЕРІОДОНТИТІВ


Про автора:

Лобач Л. М., Шундрик М. А., Марченко І. Я., Ткаченко І. М.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Завданням теперішнього дослідження є клінічна оцінка консервативного лікування хронічних деструктивних форм періодонтитів медичним матеріалом, розробленим для ендодонтії. «ТрАпекс-гель» — матеріал для тимчасового пломбування кореневих каналів, вміщує складну композицію із остеопластичних матеріалів і спеціальних добавок: гелеподібну речовину, гетерофазну суміш ортофосфатів кальцію, антиоксидантів, протизапальних і рентгеноконтрасних речовин на гелевій основі. Для лікування були вибрані 23 пацієнта (23 зуба), віком від 25 до 45 років без супутніх патологій с хронічними деструктивними формами періодонтитів. Після стандартної схеми хемомеханічного препарування кореневих каналів вони заповнювались остеопластичним матеріалом «ТрАпекс-гель» в якості тимчасової пломби. Контакт з тканинами періодонту складав від 25 до 50 днів. Контрольне спостереження за пацієнтами проводилось з використанням внутрішньо ротової контактної рентгенографії з інтервалами 7 днів, 25 днів, 50 днів. Одержані позитивні результати проявились в зникненні суб’єктивних симптомів, зменшенні вогнища деструкції кісткової тканини, більш інтенсивного відновлення щільності кістки.

Ключові слова:

хронічні форми деструктивних періодонтитів, тимчасове пломбування, регенерація, рентгенографія

Список цитованої літератури:

 • 1. Вайндрух С.А. Основы рентгендиагностики / С.А. Вайндрух // Киев. – 1962. – С. 84-102
 • 2. Волошин А.И. Научные основы создания нового поколения биосовместимых материалов на основе фосфатов кальция для широкого применения в медицинской практике / А.И. Воложин, С.Г. Курдюмов, В.П. Орловский [и др.] // Технология живых систем. — 2005:1:1: С. 41-56.
 • 3. Воложин С.А. Лечение верхушечного периодонтита с применением пасты на основе гидроксиапола: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / С.А. Воложин. — Москва, 1997. — С. 17.
 • 4. Григорян А.С. Остеопластическая эффективность различных форм гидроксиаппатита по данным экспериментально-морфологического исследования / А.С. Григорян, А.И. Волошин, В.С. Агапов [и др.] // Стоматология. – 2000. — № 3. – С. 4-8
 • 5. Деситиченко К.С. Взаимоотношения остеопластического материала ИНДОСТ с фибробластами эмбриона человека in vitro / К.С. Деситиченко, Е.В. Истранова, С.Г. Курдювов, И.И. Селезнева // Материалы Всероссийской конференции с международным участием «Инновационные технологии в трансплантации органов тканей и клеток». — Самара, 2008. – С. 165-167.
 • 6. Кухта С.И. Метод заверхушечной терапии периодонтита при наличии свища / С.И. Кухта, О.П. Хаба, О.М. Кухта // Стоматология. – К., 1989. – Вып. 24. – С. 22-23
 • 7. Лобач Л.М. Ефективність використання остеопластичного матеріалу «ТрАпекс-гелю» при лікуванні хронічного гранулюючого та гранульоматозного періодонтитів / Л.М. Лобач, М.А. Шундрик, І.Я. Марченко, І.М. Ткаченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип. 2 (50). – С. 62-65.
 • 8. Львова Л.В. Корневые пломбы / Л.В. Львова // Стоматолог. – 2003. — № 5. – С. 36-40
 • 9. Максимовский Ю.М. Необходимость внутриканального применения медикаментозных препаратов при эндодонтическом лечении / Ю.М. Максимовский, Т.Д. Чиркова [и др.] // Стоматолог. – 2001. — № 12. – С. 15-20.
 • 10. Максимовский Ю.М. Внутриканальная обтурация кальцийсодержащим препаратом «Calciject» / Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин // Институт стоматологии. – 2003. — № 1. – С. 70
 • 11. Мащенко И.С. Отдаленные результаты консервативного лечения деструктивных форм периодонтита циклофосфаном и гидроксилапатитовой пастой / И.С. Мащенко, А.В. Скотаренко // Вісник стоматології. – 2001. — № 4. – С. 25-27.
 • 12. Митронин А.В. Лечение деструктивных форм хронического периодонтита с применением материала «Тиэдент» / А.В. Митронин // Эндодонтия today. – 2002. – Т. 2, 3-4. – С. 23-25.
 • 13. Митронин А.В. Принципы, методы и средства лечения хронического переодонтита при комплексной реабилитации пациентов / А.В. Митронин // Стоматология. — 2005. — № 6. – С. 67-74.
 • 14. Овруцкий Г.Д. Неоперативное лечение околокорневых кист челюстей / Г.Д. Овруцкий, Ю.Н. Лившиц, Л.М. Лукиных // М.: Медицина, 1999. – 120 с.
 • 15. Павлова Н.В. Результаты применения кальцийсодержащего препарата «Calasept» при лечении деструктивних форм периодонтитов / Н.В. Павлова, Л.П. Кисельникова, М.А. Чибисова // Институт стоматологи. – 2003. — № 3. – С. 10-11.
 • 16. Педорец А.П. Внутриканальная медикаментозная терапия при хронических и обострившихся периодонтитах / А.П. Педорец, С.И. Максютенко [и др.] // Вісник стоматології. – 2002. — № 1. – С. 18-21.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 214-217 сторінки, код УДК 616.314-039.75-089.27:616.314.19-085