Матолич У. Д.

УЧАСТЬ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ФЛЕГМОН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ


Про автора:

Матолич У. Д.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті наведені результати дослідження рівнів IL-6, IL-8, IL-17 у сироватці крові 89 хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки до проведення лікування. Установлено вірогідно високі рівні інтерлейкінів, що вказують на виникнення загальної імунної відповіді організму та розвиток флегмонозного процесу. Продукція інтерлейкінів прямо залежить від ступеня тяжкості запального процесу (максимальна концентрація інтерлейкінів спостерігалася у хворих на флегмони дна порожнини рота). Параметри вмісту прозапальних інтерлейкінів у сироватці крові були схожими, що говорить про синергічність їх ефектів в організмі при флегмонах щелепно-лицевої ділянки.

Ключові слова:

флегмони, щелепно-лицева ділянка, інтерлейкін-6, інтерлейкін-8, інтерлейкін-17

Список цитованої літератури:

 • 1. Демкович А.Є. Роль цитокінів у механізмах розвитку запальних процесів одонтогенного походження / А.Є. Демкович // Медична хімія. – 2012. – № 1. – С. 121-125.
 • 2. Зиядуллаев Ш.Х. Диагностическая и патогенетическая информативность IL-6 при бронхиальной астме / Ш.Х. Зиядуллаев, Г.Ф. Фазилова, М.М. Хайдаров // Научный фонд «Биолог». – 2015. — № 1 (5). — С. 5-7.
 • 3. Кабанова А.А. Современные представления об этиологии инфекционно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области / А.А. Кабанова, И.О. Походенько-Чудакова, Ф.В. Плотников // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. — № 4 (1). — C. 21-26.
 • 4. Ковалева Н.С. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: аспекты клиники, микробиологии, фармакотерапии / Н.С. Ковалева, А.П. Зузова // Фарматека. – 2011. — № 18. – С. 34-38.
 • 5. Нікітін Є.В. Сучасні уявлення про систему цитокінів / Є.В. Нікітін, Т.В. Чабан, С.К. Сервецький // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 2. — С. 64-69.
 • 6. Тесевич Л.И. Топографо-анатомические векторы и частота распространения одонтогенных остеофлегмон дна полости рта / Л.И. Тесевич, Н.Н. Черченко // Современная стоматология. – 2014 — № 2. — С. 71-74. 
 • 7. Щокіна К.Г. Досягнення та перспективи цитокінової та антицитокінової терапії / К.Г. Щокіна, С.Ю. Штриголь, С.М. Дроговоз // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 1 (2). – С. 121-129.
 • 8. Essential involvement of interleukin-8 (IL-8) in acute inflammation / А. Harada, N. Sekido, Т. Akahoshi [et al.] // Journal of leukocyte biology. – 1994. – Vol. 56, No 5. – P. 559-564.
 • 9. Gaffen S.L. The IL- 17 cytokine family / S.L Gaffen, J.M. Kramer, J.J. Yu // Vitam Horm. – 2006. – Vol. 74. – P. 255-282.
 • 10. Kolls J.K. Interleukin-17 family members and inflammation / J.K. Kolls, А. Linden // Immunity. – 2004. – Vol. 21, № 4. – P. 467-476.
 • 11. Staphylococcus aureus inhibits neutrophil-derived IL-8 to promote cell death / O.W. Zurek, K.B. Pallister, J.M. Voyich //Journal of Infectious Diseases. – 2015. – Vol. 1. – P. 122-124.
 • 12. TGF-beta and IL-6 drive the production of IL-17 and IL-10 by T cells and restrain T(H)-17 mediated pathology / M.J. Geachy, K.S. Bak-Jensen, Y. Chen [et al.] // Nat. Immunol. — 2007. — Vol. 8. — P. 1390-1397.
 • 13. The pro-and anti-inflammatory properties of the cytokine interleukin-6 / J. Scheller, А. Chalaris, D. Schmidt-Arras [et al.] / Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research. – 2011. – Vol. 1813, № 5. – P. 878-888.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 228-231 сторінки, код УДК 617.52-002.36-07:616.155.3-097.37