Скрипников П. М., Скрипнікова Т. П., Шинкевич В. І., Коломієць С. В., Білоус С. В.

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ОРГАНІВ ПОРОЖНИНИ РОТА: ЗНАЧЕННЯ В ДІАГНОСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ


Про автора:

Скрипников П. М., Скрипнікова Т. П., Шинкевич В. І., Коломієць С. В., Білоус С. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Опис у медичній документації здорової слизової оболонки органів порожнини рота (СОПР) часом становить проблеми у клінічній стоматології, що пов’язано, зокрема, з відносно частішою характеристикою у навчальній літературі патологічних елементів і меншою увагою, яка приділялась би варіантам норми. Ознаки норми можуть змінюватися, наприклад, в залежності від екології та досягнень цивілізації. Огляд присвячено опису нормальної слизової оболонки органів ротової порожнини у послідовності, якого вимагає клінічне обстеження, зауважено вікові особливості і наведено клінічні приклади. У статті коротко наведені анатомічні межі та утворення відділів СОПР, окремі дані по гістології відділів, які обумовлюють клінічні ознаки норми, власне короткий клінічний опис та основні вікові відмінності. Також наведені ілюстрації варіантів будов окремих відділів СОПР в нормі. Власне анатомія органів ротової порожнини та її вікові зміни часто зумовлюють розвиток певних елементів ураження та їх типову локалізацію при хворобах СОПР. Систематичне дослідження індивідуальних особливостей будови та вікових варіантів норми слизової оболонки органів ротової порожнини забезпечить фундаментальну базу для діагностики.

Ключові слова:

слизова оболонка ротової порожнини, вікові та індивідуальні відмінності

Список цитованої літератури:

 • 1. Анатомия и топография головы. Гистология органов полости рта / [И.М. Андреев, И.А. Мухина, С.Б. Орлов, И.В. Фраучи, Ю.А. Челышев и др.]. – Казань, КГМУ, 2005. – 144 с.
 • 2. Банченко Г.В. Анатомо-физиологическая характеристика малых слюнных желез слизистой оболочки полости рта / Г.В. Банченко, И.М. Рабинович, Н.В. Терехова [та ін.] // Стоматология. – 1991. – №. 2. – С. 90-93.
 • 3. Вільхова О.В. Морфофункціональна характеристика слинних залоз твердого піднебіння в нормі та при асептичному запаленні / О.В. Вільхова // Актуал. пробл. сучасн. мед.: Вісн. Укр. мед. стомат. акад. – 2007. – Т. 6, № 3 – С. 167-169.
 • 4. Гасюк А.П. Морфо- та гістогенез основних стоматологічних захворювань / А.П. Гасюк, В.І. Шепітько, В.М. Ждан. – Полтава, 2008. — 98 с.
 • 5. Герпетична інфекція на слизовій оболонці порожнини рота та шкірі обличчя: частота, структура та клінічні прояви / К.Є. Іщейкін, С.О. Білоконь, Л.Г. Павленко, Н.П. Білоконь // Вісник проблем біології та медицини. – 2011. – Вип. 3. – Т. 3 (89). – С. 69-74.
 • 6. Григорьян А.С. Морфогенез ранних стадий воспалительных заболеваний пародонта / А.С. Григорьян, О.А. Фролова, Е.В. Иванова // Стоматология. – Моск. – 2002. — № 1. – С. 19-26. 
 • 7. Єрошенко Г.А. Характристика каріометриних показників міжзубного ясеневого сосочка в нормі / Г.А. Єрошенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 3, Т. 1 (94). – С. 133-135.
 • 8. Кайдашев И.П. Роль NFκB в функционировании отдельных тканей, развитии и синтропии заболеваний основных систем организма / И.П. Кайдашев // Журнал НАМН України. — 2012. — Т. 18, № 2145. — C. 186-198.
 • 9. Карасюнок О.А. Нарушения структуры слизистой оболочки мелкого преддверия полости рта и факторов местного иммунитета у детей с зубочелюстными аномалиями / О.А. Карасюнок, В.Д. Куроедова, И.П. Кайдашев // Проблеми екології та медицини. — 1999. — Т. 3, № 6. — С. 21-24.
 • 10. Лісова І.Г. Сучасні уявлення про морфофункціональні особливості слинних залоз людини / І.Г. Лісова // Укр. мед. альманах. – 2001. – Т. 4, № 4. – С. 97-102.
 • 11. Остапко О.І. Комплексна профілактика хронічного катарального гінгівіту у дітей, які мешкають в екологічно несприятливих умовах / О.І. Остапко // Вісник проблем екології та медицини. – 2012. – Вип. 1 (91). – С. 284-287.
 • 12. Очерки иммунобиологии слизистой оболочки полости рта / И.П. Кайдашев, В.И. Шинкевич, Д.М. Король [и др.]; Под ред. И.П. Кайдашева. — Полтава: «Полимет», 2008. – 304 с.
 • 13. Прилуцький О.К. Загальна анатомія органів порожнини рота / О.К. Прилуцький // Мир медицины и биологии. — 2013. — № 4. — С. 129-133.
 • 14. Состояние иммунологического аппарата у детей с хроническим катаральным гингивитом / П.И. Ткаченко, И.П. Кайдашев, Н.М. Лохматова [и др.] // Современная стоматология. — 2002. — № 4. — С. 39-42.
 • 15. Стоматологические обследования. Основные методы / ВОЗ. — Женева, 1989. — 60 с.
 • 16. Тимофеев А.А. Заболевания слизистых оболочек полости рта при гальванической патологии в стоматологии / А.А. Тимофеев // Современная стоматология. – 2014. — № 1. – С. 60-65.
 • 17. Хмара Т.В. Епонімічні назви структур у клінічній анатомії голови та шиї / Т.В. Хмара, Ю.Т. Ахтемійчук, Р.П. Гулик // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2010. — № 1, Т. 9. — С. 117-122.
 • 18. Berk D.R. Milia: a review and classification / D.R. Berk, S.J. Bayliss // J Am Acad Dermatol. – 2008. – Vol. 59, № 6. – P. 1050-1063.
 • 19. Flint P.W. Otolaryngology—Head & Neck Surgery/ P.W. Flint, C.W. Cummings. – [5th ed.]. – Philadelphia: Mosby/Elsevier, 2010.
 • 20. Gaballah K.Y. Can presence of oral Fordyce's granules serve as a marker for hyperlipidemia? / Kamis Y. Gaballah, Iman Rahimi // Dent Res J (Isfahan). – 2014. – Vol. 11, № 5. – P. 553-558. 
 • 21. Highfield J. Diagnosis and classification of periodontal disease / J. Highfield // Aust Dent J. — 2009. — Vol. 54. — Suppl 1. — P. 11-26.
 • 22. Langley R.G. Multiple eruptive milia: report of a case, review of the literature, and a classification / R.G. Langley, N.M. Walsh, J.B. Ross // J Am Acad Dermatol. – 1997. — Vol. 37, № 2, Pt 2. – P. 353-356.
 • 23. Michaelsson G. The Rombo syndrome: a familial disorder with vermiculate atrophoderma, milia, hypotrichosis, trichoepitheliomas, basal cell carcinomas and peripheral vasodilation with cyanosis / G. Michaelsson, E. Olsson, P. Westermark // Acta Derm Venereol. – 1981. – Vol. 61, № 6. – P. 497-503.
 • 24. Mouth Anatomy [Електронний ресурс] / A. Christopoulos, S.P. Moubayed, M.-E. Nader [et al.] // Medscape article. – Updated: Sep 11, 2015. – Режим доступу: http://emedicine.medscape.com/article/1899122-overview#a3.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 261-266 сторінки, код УДК 611.31:616-053-07