Ткаченко І. М., Коваленко В. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПІДВИЩЕНОЇ СТЕРТОСТІ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ І ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ АЛЬВЕОЛЯРНИХ ВІДРОСТКІВ


Про автора:

Ткаченко І. М., Коваленко В. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У роботі представлені результати дослідження змін щільності кісткової тканини альвеолярних відростків у пацієнтів з фізіологічною та підвищеною стертістю. З метою з’ясування щільності кісткової тканини у пацієнтів контрольної та дослідних груп проводили моніторингову оцінку кісткової тканини альвеолярних відростків методом цифрової ортопантомограми, яка розглядається комп’ютерним редактором зображення, як чорно-білий відбиток з 255 варіантами яскравості, що складається з пікселів. При цьому найбільш кальциновані та щільні ділянки щелепних кісток матимуть світле забарвлення, а декальціновані ділянки відповідно більш темне. Чим темніше зображення тим менша щільність кісткової тканини. Отримані дані свідчать про можливість достовірного підтвердження особливостей архітектонічної будови та щільності кісткової тканини дослідної ділянки шляхом отримання та аналізу цифрової гістограми, яка за результатами нашого дослідження залежить від функціонального навантаження яке припадає на альвеолярний відросток.

Ключові слова:

підвищена стертість твердих тканин зубів, гістограмна морфометрія, щільність кісткової тканини

Список цитованої літератури:

  • 1. Автандилов Г.Г. Морфометрия в патологии / Г.Г. Автандилов. – М.: Медицина, 1973. – 248 с.
  • 2. Бушан М.Г. Патологическая стираемость зубов и ее осложнения / М.Г. Бушан. – Кишинев: Штиинца, 1979. – 184 с.
  • 3. Григорьева Л.П. Прикус у детей / Л.П. Григорьева. – К.: Здоров’я, 1996. – С. 25.
  • 4. Король Д.М. Обгрунтування протезування часткових дефектів зубного ряду і повної адентії з використанням імплантації субперіостального та ендоосального типу: дис. … доктора. мед. наук: 14.01.22  „Стоматология” / Дмитро Михайлович Король. – П., 2009. – 376 с.
  • 5. Молдованов А.Г. Физиология и патология истирания твердых тканей зубов / А.Г. Молдованов. – Симферополь: 1992. – 186 с.
  • 6. Молдованов А.Г. Этиология, возрастные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики повышенного истирания твердых тканей зубов: автореф. дис. на соискание научн. степени д. мед. н.: спец. 14.00.21 „Стоматология” / А. Г. Молдованов. – М., 1997. – 36 с. 
  • 7. Параскевич В.Л. Биология кости / В.Л. Параскевич // Современная стоматология. – 1999. - № 2. – С. 3-9.
  • 8. Ткаченко І.М. Гістограмна морфометрія ортопантомограм як метод вивчення якості кісткової тканини щелеп / І.М. Ткаченко, Д.М. Король, Г.Ю. Апєкунов, С.М. Білий // Проблеми екології та медицини. – Полтава, 2012. - № 1-2. – Т. 16. – С. 39.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 276-280 сторінки, код УДК 616.716.86-018.4:616.314.1-007.232