Янішен І. В., Бережна О. О., Кузнєцов Р. В.

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЯКІСТЬ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ: АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ


Про автора:

Янішен І. В., Бережна О. О., Кузнєцов Р. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На основі вивчення клініко-технологічної якості ортопедичних конструкцій зубних протезів із матеріалів вітчизняного виробництва, що здійснено за комплексною програмою, виконано аналіз кореляційних взаємозв’язків між факторами, що визначають якість ортопедичних конструкцій та доведено, що якість штучних коронок у ранньому періоді клінічної експлуатації залежить від рівня забезпеченості лікарями ортопедами-стоматологами, зубо-технічних лабораторій — зубними техніками. Для мостоподібних протезів у ранньому періоді їх клінічної експлуатації найбільш значимим виявився вплив кваліфікації лікарів ортопедів-стоматологів. І у ранньому, і у віддаленому періодах клінічної експлуатації, якість пластиночних протезів залежить від кваліфікації персоналу, конструкції протезу та технічного оснащення зуботехнічної лабораторії. Якість бюгельних протезів у більшій мірі визначається кваліфікацією зубних техніків, ніж кваліфікацією лікарів ортопедів-стоматологів.

Ключові слова:

ортопедичні конструкції зубних протезів, якість, багатофакторний аналіз

Список цитованої літератури:

  • 1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Г.Г. Автандилов. – М., Медицина, 1990. — 384 с.
  • 2. Біда В.І. Сучасні погляди на етіологічні фактори та патогенез рецесії ясенного краю при протезуванні незнімними конструкціями зубних протезів / В.І. Біда, І.І. Паливода //Дентальные технологии. — 2009. — № 4 (43). — С. 30-33.
  • 3. Коринко Р.О. Прикладные программы для статистического анализа результатов медицинского эксперимента / Р.О. Коринко. — СПб.: Наука, 2001. — 420 с.
  • 4. Лабунец В.А. Повозрастной характер распространенности дефектов зубных рядов и дефектов коронковой части зубов, требующих ортопедического лечения у лиц молодого возраста / В.А. Лабунец, Т.В. Диева, О.В. Лабунец // Одесский медицинский журнал. — 2012. — № 4 (132). — С. 47-50.
  • 5. Лабунец В.А. Уровень удовлетворенности лиц молодого возраста в основных видах зубных протезов / В.А. Лабунец, М.С. Куликов, Т.В. Диева // Современная стоматология. — 2013. — № 3. — С. 130-132.
  • 6. Ледощук Б.О. Проблеми систематичних і випадкових помилок під час планування та виконання наукових досліджень / Б.О. Ледощук, Н.К. Троцюк // Демографічна та медична статистика у XXI столітті: Мат. конф. — Київ, 2004. — С. 121-124.
  • 7. Лищук В.А. Информатизация клинической медицине / В.А. Лищук // Клин. информатика и телемедицина. — 2004. — № 1. — С. 7-13.
  • 8. Павленко О.В. Шляхи формування системи надання стоматологічної допомоги населенню України: Дискусія / О.В. Павленко, О.М. Вахненко // Современная стоматология. — 2013. — № 4. — С. 180-181.
  • 9. Рожнова Н.В. Адсорбция микробов смешанной слюны различными ортопедическими материалами / Н.В. Рожкова, В.А. Лабунец, В.Е. Завадский // Вісник стоматології. — 2011. — № 1. — С. 66-69.
  • 10. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Заг. ред. В.М. Москаленко, Ю.В. Вороненко // Підручник. — Тернопіль, 2002. — С. 50-75.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 292-296 сторінки, код УДК 616.31-089.23-036.8