Янішен І. В., Кузнєцов Р. В.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИЧИН ЗНИЖЕННЯ ЯКОСТІ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ НА ЕТАПАХ КЛІНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Про автора:

Янішен І. В., Кузнєцов Р. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Клініко-популяційний аналіз безпосередніх, віддалених результатів та клініко-технологічну оцінку ускладненням при лікуванні НЗП виконано шляхом обстеження репрезентативної сукупності пацієнтів стоматологічних поліклінік області. Доведено, що для оцінки якості незнімних конструкцій зубних протезів слід застосовувати обґрунтовані у дослідженні табличні алгоритми, якими враховуються інформативні кваліметричні індикатори.

Ключові слова:

стоматологія, конструкції зубних протезів, якість, моніторинг

Список цитованої літератури:

  • 1. Голік В.П. Інноваційне забезпечення оцінки клініко-технологічної якості силіконового відбиткового матеріалу / В.П. Голік, І.М. Ярина, І.В. Янішен // Матеріали міжнародної наукової медичної конференції «Від малюка до дорослого: міждисциплінарні аспекти фундаментальної і практичної медицини», 24-25 вересня 2009 року. – Харків : ХНМУ, 2009. – С. 23-24.
  • 2. Голік В.П. Клініко-технологічні особливості нового вітчизняного відбиткового матеріалу зі знезаражуючими властивостями / В.П. Голік, І.В. Філатов, І.В. Янішен // Матеріали міжнародної наукової медичної конференції «Від малюка до дорослого: міждисциплінарні аспекти фундаментальної і практичної медицини», 24-25 вересня 2009 року. – Харків: ХНМУ, 2009. – С. 24-25.
  • 3. Ледощук Б.О. Проблеми систематичних і випадкових помилок під час планування та виконання наукових досліджень / Б.О. Ледощук, Н.К. Троцюк // Демографічна та медична статистика у XXI столітті : Мат. конф. — Київ, 2004. — С. 121-124.
  • 4. Лищук В.А. Информатизация клинической медицине / В.А. Лищук // Клин. информатика и телемедицина. — 2004. — № 1. — С. 7-13.
  • 5. Пат. 45911, Україна, МПК А61В 10/00. Спосіб оцінки клініко-технологічної якості силіконового відбиткового матеріалу / Голік В.П., Ярина І.М., Янішен І.В., Шкляр С.П.; Опубл. 25.11.2009. — Промислова власність, 2009. — № 9.
  • 6. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Підручник / Заг. ред. В.М. Москаленко, Ю.В. Вороненко. — Тернопіль, 2002. – С. 50-75.
  • 7. Янішен І.В. Клініко-лабораторна оцінка і обгрунтування клінічного застосування нового вітчизняного альгінатного відбиткового матеріалу «Стомальгін-04» : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / І.В. Янішен. – Полтава, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. — 2004. — 20 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 297-301 сторінки, код УДК 616.31-089.23-036.8